Aangesloten HSVn


De 33 Hengelsportverenigingen en 1 specialistengroep, de Karper Sportvisserij Nederland regio Fryslan, aangesloten bij Sportvisserij Fryslân


Noord
1 Leeuwarden- Hsv Leeuwarden
2 Sint Annaparochie -Hsv De Deinende Dobber
3 Metslawier- Hsv Op lok ut Metslawier
4 Burgum -Hsv ’T Snoerke Bergum
5 Buitenpost- Hsv Buitenpost
6 Kootstertille- Hsv De Rietvoorn Kootstertille
7 Surhuisterveen- Hsv Surhuisterveen e.o.
8 Harkema- Hsv De Oanslach Harkema

Midden/Oost
1 Grou- Hsv Idaarderadeel 
2 Akkrum- Hsv Utingeradeel 
3 Sneek -Hsv De Baars 
4 Sneek- Hsv Vriendschap 
5 Joure -Hsv Joure
6 Drachten- Hsv Voorwaarts 

West
1 Harlingen- Hsv Baarsje
2 Harlingen- Hsv De Voorn   
3 Lemmer- Hsv Lemmer
4 Makkum- Hsv Ons Genoegen 
5 Sint Nicolaasga- Hsv Ons Genoegen 
6 Workum -WSVC Workum
7 Balk -Hsv Bears   

Zuid
1 Heerenveen- Hsv Heerenveen e.o.
2 Oosterwolde- Hsv Ons Genoegen   
3 Donkerbroek- Hsv De Kleine Dobber   
4 Noordwolde- Hsv De Makreel 
5 Appelscha- Hsv De Reafin 
6 Oldeberkoop- Hsv De Rietvoorn 
7 Wolvega- Hsv De Snoek 
8 Makkinga- Hsv De Tjonger 
9 Gorredijk- Hsv Opsterland 
10 Wijnjewoude- Hsv ’T Stikelbearske 
11 Jubbega- Hsv De Roodvin 

Specialistengroep
Karper Sportvisserij Nederland regio Fryslan