Portefeuille Jeugdzaken

Doel: Ondersteuning en stimulering van de jeugdvisserij in Fryslân

Jeugdcommissie
De Jeugdcommissie bestaat uit een portefeuillehouder (voorzitter van de commissie en lid van het Algemeen Bestuur), een aantal commissieleden en een beleidsmedewerker van het kantoor.

Commissieleden
Op dit moment bestaat de commissie uit 5 personen.
Portefeuillehouder: vacant
Commissieleden: Wietze de Haan - Peter Bodenstaff - Jan vd Werf  
Beleidsmedewerker: Albertje Hoff

Hoofddoel commissie
Het promoten en stimuleren van de sportvisserij voor de jeugd.
Het ondersteunen van de jeugdactiviteiten van de aangesloten hengelsportverenigingen.

Taken binnen de portefeuille:

  • Ondersteunen van de verenigingen bij jeugdwerk.
  • Actief benaderen van de jeugd met als doel het stimuleren van de sportvisserij door de jeugd.
  • Tijdens beurzen jeugdactiviteiten promoten.
  • Zorgen voor afstemming van het Provinciale jeugdwerk op het landelijke jeugdwerk.
  • Begeleiden en ondersteunen van de Vismeesters.