Vacatures

In Fryslân zijn ruim 35.000 sportvissers aangesloten bij de 33 Friese hengelsportverenigingen. Sportvisserij Fryslân is de overkoepelende organisatie die zich bezighoudt met behartiging van de belangen van de leden, maar vooral ook met de ontwikkeling van de sportvisserij in Fryslan en is gevestigd te Grou en heeft in totaal 5 medewerkers.

Sportvisserij Fryslân is een veranderende organisatie met een lange termijn visie als het gaat om het behartigen van de belangen van de sportvisser, professionaliteit en slagvaardigheid. Deze visie en plannen zijn vastgelegd in het Beleidsplan 2016-2020.
Het takenpakket van Sportvisserij Fryslân is verdeeld over een zevental portefeuilles met een daaraan verbonden commissie en verantwoordelijk bestuurder.
Voor twee van deze portefeuilles zoeken wij een nieuwe bestuurder:

‘Controle & handhaving’ en ‘Jeugdzaken’


Wij vragen:
•Een flexibele instelling;
•Ervaring op bestuurlijk niveau;
•Kennis van of affiniteit hebben met deze onderdelen binnen de sportvisserij.

Geboden wordt voor beide functies:
•Uitdagende functies in een veranderende organisatie;
•Enthousiaste mede bestuursleden en andere vrijwilligers;
•Onkostenvergoeding (het betreft onbezoldigde bestuursfuncties) en

Informatie:

Voor een uitgebreid functieprofiel kunt u kijken op onze website:
www.visseninfriesland.nl of u kunt tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met het kantoor te Grou.
Voor vragen over beide functies kunt u telefonisch contact opnemen met
dhr. H. Holtman, voorzitter; telefoonnummer: 058-2880186.

Indien u belangstelling heeft voor het vervullen van een van beide functies, verzoeken wij u om een korte brief met uw motivatie en een recent CV naar ons toe te sturen.

Sportvisserij Fryslân
Biensma 27
9001 XZ Grou
0566-624455 – info@visseninfriesland.nl

Voor informatie over Jeugdzaken klik hier.