Meldpunt Vissterfte

Neemt u dode vissen of naar lucht happende vissen waar in de regio Fryslân, dan kunt u de volgende acties ondernemen:

Tijdens kantooruren belt u met het  Sportvisserij Fryslân kantoor, tel. 0566-624455. U wordt vervolgens gevraagd naar de exacte locatie van de calamiteit, een schatting van het aantal dode of flauwe vissen dat u heeft gezien en (indien bekend) om welke soorten het gaat.
Ook worden uw gegevens gevraagd om uw melding te kunnen terugkoppelen. Vervolgens sluit Sv Fryslân uw melding kort met het betreffende waterschap.

Buiten kantooruren en in de weekends belt u met het Milieu alarmnummer: 058 - 2122422 
Ook dan wordt u gevraagd naar de locatie, de aard en de omvang van de calamiteit. 

Tijdig reageren vergroot de kans dat er maatregelen kunnen worden getroffen die de schade beperken.


Over vissterfte


Een vissterfte gaat vaak niet onopgemerkt voorbij. 
De aanblik van dode en in doodstrijd verkerende vissen veroorzaakt niet alleen commotie, maar roept altijd weer vragen op. 
Maar wat is nu precies vissterfte? Wat zijn de belangrijkste oorzaken? Zijn er noodmaatregelen die getroffen kunnen worden en zo ja welke? Hoe kunnen we preventief optreden tegen vissterfte? En welke partijen en beheerpartners zijn bij vissterfte betrokken?