Opgave voor de FKs is vanaf vrijdag 9 februari mogelijk.

Dit jaar maken we vwederom gebruik van standaard formulieren op onze website waarmee u zich kunt opgeven voor onze Friese Kampioenschappen en het NOK.


Op de formulieren staan enkele 'verplichte velden' die zijn aangegeven met een rood sterretje.
Alleen volledig en correct ingevulde formulieren kunnen verzonden worden.
Het is handig om uw VISpasnummer bij de hand te hebben.


NOK 2018

Via dit formulier kunt u zich opgeven voor het NOK 2018 dat plaatsvindt op zaterdag 14 april in het Beukerskanaal te Steenwijk. U kunt aangeven of u Dobberdragend dan wel met de Vrije Hengel vist.

In de toelichting bij het formulier leest u meer informatie.

FK's

Via dit formulier kunt u zich opgeven voor de verschillende FKs in 2018.
U kunt de verschillende wedstrijden aanvinken en aan het eind in een keer verzenden. Let daarbij goed op dat u bij sommige wedstrijden ook moet kiezen tussen verschillende leeftijdscategorien en de twee data voor de Sake vd Meer Bokaal wedstrijd.
Zodra u het formulier heeft verzonden ontvang u in uw emailbox de bevestiging met daarin opgenomen een link naar de betalingsmogelijkheid via iDeal in de webshop.
Indien u niet op deze wijze kunt betalen kan dat rechtstreeks op onze Rabobankrekening 

NL 81 Rabo 0148.7768.09 .
Het FK Individueel, Feeder en NOK is het inlegeld € 10,-per wedstrijd.
De wedstrijden om de Sake vd meer Bokaal is het inleggeld  € 7,50 per wedstrijd.

FK Teams

Dit formulier kan worden ingevuld door de persoon die als contactpersoon fungeert voor het Team. U kunt hierbij in een keer alle 5 deelnemer + reserve invoeren.
Zodra u het formulier heeft verzonden ontvang u in uw emailbox de bevestiging met daarin opgenomen een link naar de betalingsmogelijkheid via iDeal in de webshop. 

Indien u niet op deze wijze kunt betalen kan de € 50,-   rechtstreeks op onze rabobankrekening 
NL 81 Rabo 0148.7768.09  worden overgemaakt.

Fryslan Cup Clubkampioenschappen 2018

Via dit formulier kan het Team worden opgegeven voor de Fryslan Cup Clubkampioenschappen 2018.
In eerste instantie zijn de gegevens van de Teamcaptain voor als nog voldoende.
Zodra de loting bekend is worden de Teams nader geinformeerd.

FK Junioren

Met dit formulier kun je je (binnenkort) aanmelden voor het Federatief Kampioenschap Junioren 2018.

Er wordt gevist in 3 categorieën: 
 - U15, geboren in 2004 of later 
 - U20; geboren in 1999, 2000, 2001, 2002 en 2003 
 - U25; Geboren in 1994, 1995, 1996, 1997 en 1998. 

Aanmelden is gratis. 
Alle deelnemers krijgen na afloop drinken met patat met een snack en een prijs mee naar huis. 
Daarnaast kun je je plaatsen voor het Open Nationaal Kampioenschap Junioren op zaterdag ..september 2018. 
Dit jaar is het percentage dat door gaat zelfs 50%. Het Fries Kampioenschap Junioren wordt gevist op zaterdag .. juni 2018 de wateren op industrieterrein Frisia te Grou.

Vragen

Aangezien het voor sommige sportvissers lastig is dat we gebruik maken van deze digitale Opgave formulieren kan het de nodige onduidelijkheden of vragen opleveren.

Bij twijfel kunt u contact opnemen met Sportvisserij Fryslan; 0566 624455 (9-13 uur) of pyt@visseninfriesland.nl .