Opgave is vanaf heden, vrijdag 9 februari, mogelijk. 

Met onderstaand formulier kunt u zich opgeven voor de verschillende 

FK's 2018

Hieronder volgen de verschillende FKs.
U kunt meerdere FKs aankruisen.
Let goed op welke categorie u kiest (ouder of jonger dan 55 jaar ; ivm deelname NK) en bij de 55+ om de 'Sake van der Meer Bokaal' ook welke datum of beide data.

Indien u zich plaatst voor het NK Heren en/of Feeder willen we graag op voorhand van u weten of u deel kunt nemen.
Zodra u zich heeft opgegeven ontvangt u een bevestiging in uw mailbox. Hierin is een link opgenomen die u naar de webshop brengt waar u de afzonderlijke betalingen kunt verrichten.

Indien u niet via de webshop kunt betalen kunt u dit rechtstreeks doen op onze Rabobankrekening; NL 81 Rabo 0148.7768.09 tnv Sportvisserij Fryslan.

Graag vermelden van: naam - woonplaats - deel te nemen wedstrijd(en)