Resultaten HSV – en Ambitie Scan Fryslan

Als voorbereiding op het Beleidsplan 2016-2020 van Sportvisserij Fryslân zijn er in oktober en november 2015 vier regio-bijeenkomsten met de aangesloten HSVn gehouden.
In totaal waren hierbij 57 bestuurders van 27 HSVn aanwezig, die met veel inzet en enthousiasme de ambities voor hun vereniging hebben vastgesteld. Aan de hand van de resultaten van deze avonden kunnen we al direct een paar belangrijke conclusies trekken.

Betrokkenheid

Allereerst kunnen we vaststellen dat er veel betrokkenheid en ambitie aanwezig is bij de Friese HSVn. De meeste HSVn (19) zijn de grootste vereniging van hun gemeente en hebben een groeiend aantal leden (21) en jeugdleden (15). Wedstrijden (23) en jeugdwedstrijden (19) zijn de belangrijkste activiteiten die worden georganiseerd voor de leden. De frequentie waarmee wedstrijden worden georganiseerd verschilt per vereniging en is gemiddeld één of twee keer per maand. Jeugdwedstrijden worden meestal minder dan 4 keer per paar gehouden. Het valt op dat er onduidelijkheid bestaat over de verzekering van vrijwilligers en bestuurders en dat er beperkt gebruik wordt gemaakt van (veelal gratis of te sterk gereduceerd tarief aangeboden) services van Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Fryslân.

Ambitie

Ook is een ‘ambitiescan’ uitgevoerd, waarin de aanwezige bestuurders konden aangeven welke punten zij graag met hun HSV zouden willen aanpakken. Uit deze ambities hebben we een top 10 samengesteld. Mede op basis van deze top 10 zal in het kader van het nieuwe beleidsplan een werkprogramma worden opgesteld, waarmee we de komende jaren - al startend in het voorjaar van 2016 – aan de slag gaan.Van de 27 aanwezige HSVn willen maar liefst 22 aan ambities te hebben het bestaande kader uitbreiden (1). De commissies jeugdwerk, communicatie en controle scoorden hierin het hoogst. Bij vijf HSVn is er vanaf 2016 sprake van een incompleet dagelijks bestuur.
In totaal 15 HSVn willen een betere relatie ontwikkelen met de eigen gemeente (2). Evenzoveel HSVn wil meer bieden op het gebied van ledenactiviteiten (3). Het actief aanleveren van foto’s en visverhalen voor de website en het organiseren van lezingen en workshops scoorden hierin het hoogst.
De helft van de HSVn wil aan de slag met jeugdpromotie (4). Hieronder vallen vislessen op basisscholen, jeugdviscursussen en de ambitie om alle vissende jeugd lid te maken van de HSV.
Elf HSVn geven aan een beter bezochte ALV (5) te willen. Zij willen meer betrokken leden zien, die betrokken zijn bij de HSV.
Verder werden ambities op het gebied van jeugdwedstrijden (6), de wens om regelmatig positief in het nieuws (7) te komen, een plan over de bevisbaarheid (8) van het viswater, het organiseren van een jaarlijkse schoonmaakdag (9) en een jaarlijkse vrijwilligersdag (10) genoemd.

Aan de slag!

De resultaten van deze ambitiescan zijn een belangrijke basis voor het nieuwe beleidsplan, waarin het versterken van de HSVn hoog op de agenda staat. Maar we wachten de definitieve versie van dit nieuwe beleidsplan niet af.
We gaan hier al begin 2016 samen mee aan de slag!
Om te beginnen zullen we met een nieuwe serie regio-avonden organiseren om samen met de HSVn de voortgang van het beleidsplan en een plan van aanpak om onze gezamenlijke ambities te realiseren, te bespreken.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.