In het visplan wordt door Sportvisserij Fryslân en de Friese Bond van Binnenvissers het gemeenschappelijke visserijbeheer beschreven. Het visplan beschrijft het huidige voorgenomen visserijbeheer en de daarop afgestemde sport- en beroepsvisserij in de Friese boezem. 

VBC Friese Boezem

In de Visstandbeheercommissie (VBC) Friese Boezem werken de sportvisserij, te weten Sportvisserij Fryslân en de beroepsvisserij, verenigd in de Friese Bond van Binnenvissers (FBvB), samen aan een gemeenschappelijk visserijbeheer in de Friese Boezem.
Dit wordt beschreven in het visplan. Het visplan beschrijft het huidige en voorgenomen visserijbeheer en de daarop afgestemde visserij door de sport- en beroepsvisserij in de Friese boezem tot aan de provinciegrens. 

Het visplan is opgesteld door de visrechthebbende partijen in de VBC Friese Boezem.
De water- en terreinbeheerders (Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten en de Provincie) zijn betrokken bij het opstellen van dit visplan.

Hier kunt u het Visplan 2019 downloaden

Hier kunt u het Visplan 2018 downloaden

Hier kunt u Het Visplan 2017 downloaden

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.