Gerealiseerde projecten in de afgelopen periode

Visplaatsen Surhuisterveen

Vanuit de gemeente en de Friese Poort is het initiatief opgestart voor het aanleggen van 4 vissteigers, waaronder één invalidensteiger in de feansterfeart te Surhuisterveen. HSV Surhuisterveen is bij de planvorming betrokken en vanuit Sportvisserij Fryslân wordt het project waar mogelijk ondersteund. De aanleg van de visplaatsen is een leerproject voor de studenten van de Friese Poort. In november 2014 zijn de steigers feestelijk geopend.

Visplaatsen Westerein

Op initiatief van de onder afdeling de Westerein zijn er gesprekken met de gemeente geweest voor het plaatsen van een aantal (22) visplaatsen in de zwemmer nabij Zwaagwesteinde (de westerein). De benodigde vergunningen zijn in 2012 aangevraagd en naar verwachting kon in 2013 gestart worden met de realisatie. Naast de visplaatsen wordt er een parkeerterrein aangelegd, welke de gemeente noodzakelijk vindt voordat er toestemming verleend worden voor de steigers. Na een heel jaar overleggen met Staatsbosbeher, Gemeente, Dorpsbelang en aanwonenden, is het project na de zomer in 2014 afgerond. Zowel de parkeervoorziening als de visplaatsen zien er goed uit.

Trailerhelling Makkum

De gemeente is bezig met de aanleg voor een trailerhelling in het van Panhuyskanaal te Makkum. De sportvisserij is gevraagd voor een financiële bijdrage. Door deze snel toe te kunnen zeggen en subsidie te krijgen van de vereniging en Sportvisserij Nederland, is in december 2014 de trailerhelling gerealiseerd.

Zestienroeden

Voormalig Zandwinplas de Zestienroeden bleek in eigendom van Sportvisserij Fryslân. Om de sportvisserij hier beter tot zijn recht te laten komen en eventueel evenementen te kunnen organiseren zijn er met Staatsbosbeheer afspraken gemaakt voor de aanleg van visplaatsen in de vorm van zand. In april 2014 is het project afgerond en op 12 september is de zestienroeden feestelijk geopend met demonstraties van diverse disciplines sportvissen.


Lopende projecten


Visplaatsen Burgum

In 2012 zijn de contacten en overleggen gestart over de mogelijkheid een aantal visplaatsen te realiseren binnen het project “waterfront Burgum”. Het waterfront is een groot project wat aanhaakt bij de centrale as. In het project wordt een groot deel rondom het P.M. kanaal te Burgum aangepakt en zijn er mogelijkheden voor recreatieve initiatieven, waaronder voorzieningen voor de sportvisserij. Zodra er de mogelijkheid is, zullen Sportvisserij Fryslân en de plaatselijke HSV (’t Snoerke) hier input voor aanleveren.

Visserij voorzieningen Gaastmeer e.o.

Sportvisserij Fryslân is betrokken bij het oevers- en kadenproject “Gaastmeer e.o.” van Wetterskip Fryslân. Er zijn gedurende het jaar 2013 een aantal veldbezoeken geweest en overleggen met zowel Wetterskip Fryslân als de gemeente Súdwest Fryslân. Er wordt ingezet op een aantal recreatieve voorzieningen aan de noordzijde van de oudegaaster brekken en het optimaliseren van de trailerhelling te Oudega. Indien de mogelijkheid zich nog voordoet zal er nog ingezet worden op een trailerhelling in Gaastmeer. Realisatie van dit project is naar verwachting in 2015.

Visplaatsen Westergeest

In 2013 is er een overleg geweest met de onderafdeling van HSV Leeuwarden van de Westergeest. Er is gevraagd naar de mogelijkheden voor een aantal voorzieningen aan de zwemmer te Westergeest. Dit project zal verder opgepakt en uitgewerkt worden.

Visplaatsen Makkum

Samen met de HSV van Makkum wordt geïnventariseerd naar de mogelijkheden een aantal visvoorzieningen te realiseren aan het van Panhuyskanaal. Gezien de beschermende rietoever is niet elke constructie mogelijk. In 2013 zijn er gesprekken gestart met Wetterskip Fryslân hierover.

Uitbreiding wedstrijd parcours Kootstertille

Vanuit de gemeente is gebleken dat er een ontsluitingsweg komt ten westen van het reeds bestaande wedstrijdparcours aan het P.M. kanaal te Kootstertille. Om dit parcours nationaal aantrekkelijk te maken zal er geprobeerd worden het aantal uit te breiden.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.