Het Fries Kampioenschap Teams wordt op zaterdag 5 mei gevist in de Hooivaart bij de Deelen.

Aanmelden van Teamleden kan vanaf 15 jaar ( bereikt per 1 januari 2018).

Opgave is mogelijk tot 30 april.


Hieronder kunt u de namen van de 5 korpsleden (+ reserve) vermelden.

Hieronder kunt u aangeven of bij plaatsing  het Korps deelneemt aan het NK op 15 sept in het Noord Willemskanaal, Vries:


Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u een bevestigingsmail met daarin ook een link naar onze webwinkel om het inschrijfgeld
van € 50,00 per korps te voldoen. Kunt of wilt u dit liever niet, dan mag u het bedrag ook zelf overmaken op ons Rabobankrekeningnummer NL 81 Rabo 0148.7768.09  onder vermelding van de Korpsnaam.