Sportvisserij Fryslân hecht veel waarde aan naleving van de Visserijwet en zet zich daarom in voor een goede controle van visdocumenten (VISpas) en handhaving van de visserijregels. Sportvisserij Fryslân heeft de beschikking over 5 Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) die jaarlijks vele controles uitvoeren. Deze BOA’s hebben naast het uitvoeren van controles ook een rol als ‘gastheer’ van onze wateren. Verder voeren de BOA’s – veelal in samenwerking met de Toezichtskring Fryslân – acties uit om visstroperij tegen te gaan. Tevens bezit Sportvisserij Fryslân een controleboot waarmee efficiënte controles en stroperij-acties uitgevoerd worden op de Friese Boezem.

Wat te doen bij visstroperij?
Helaas worden we in Fryslan regelmatig geconfronteerd met visstroperij. Sportvisserij Fryslân vindt het belangrijk dat sportvissers de weg weten om de stroperij zodanig te melden dat ook direct actie kan worden genomen.
Daarbij verzoeken wij een ieder nadrukkelijk om de illegale vistuigen, zoals fuiken en/of staand want die worden aangetroffen in het water te laten staan.

De Politie Noord-Nederland vindt het belangrijk om adequaat te kunnen optreden.
Daarom kun je ook voor de visstroperij melding doen bij: 0900 8844

Uiteraard kunt u ook overdag meldingen van stroperij doorgeven aan het bureau van Sportvisserij Fryslân in Grou; 0566-624455.
Indien u daarvan gebruik maakt worden meldingen direct doorgegeven aan de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van Sportvisserij Fryslan.

Verenigingscontroleur
Naast de BOA’s van Sportvisserij Fryslân is er ook een grote groep vrijwillige Controleurs.
Wil je ook Controleur worden? Neem dan eveneens contact op met het kantoor en informeer naar de cursus Controle Sportvisserij bij Sportvisserij Nederland.

Legitimatie

Binnen Sportvisserij Fryslan  hebben wij meerdere signalen gehad van sportvissers die werden gecontroleerd door iemand die daar niet toe bevoegd was.
Vanuit Sportvisserij Fryslân willen we alle sportvissers er op wijzen, bij een controle altijd een legitimatie te vragen van de controleur, voor zover deze niet meteen wordt getoond. De instanties die bevoegd zijn voor het uitvoeren van visserij controles dragen op het moment van controle altijd een speciale legitimatie bij hun. De controleurs die je tijdens het vissen zou kunnen tegenkomen betreffen voornamelijk onze eigen hengelsportcontroleurs, onze eigen BOA’s, BOA’s van handhavende partners en politie.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.