Meldpunt Flauwe vis / Vissterfte

Vissterfte of flauwe vis? Meld het direct!


Neemt u naar lucht happende, of dode vissen waar binnen de provincie Fryslân? Dan kunt u de volgende actie ondernemen:
U belt met het milieu-alarmnummer: 058- 21 224 22.
Door de medewerker van het milieu-alarmnummer wordt u gevraagd naar de exacte locatie, een schatting van het aantal flauwe/dode vissen dat u heeft gezien en indien bekend om welke vissoort(en) het gaat.
Indien wenselijk worden uw gegevens gevraagd om uw melding te kunnen terugkoppelen. Sportvisserij Fryslân sluit uw melding kort met Wetterskip Fryslân.
Vervolgens kan er besloten worden om de Visambulance van Sportvisserij Fryslan in te zetten.

Tijdig een melding doen vergroot de kans dat er maatregelen getroffen kunnen worden die de schade kunnen beperken. 
 

Ziet u grotere aantallen dode, of naar lucht happende vis: meld dit dan op het 

milieualarmnummer: 058- 212 24 22 


Een vissterfte gaat vaak niet onopgemerkt voorbij. 
De aanblik van dode en in doodstrijd verkerende vissen veroorzaakt niet alleen commotie, maar roept altijd weer vragen op. 
Maar wat is nu precies vissterfte? Wat zijn de belangrijkste oorzaken? Zijn er noodmaatregelen die getroffen kunnen worden en zo ja welke? Hoe kunnen we preventief optreden tegen vissterfte? En welke partijen en beheerpartners zijn bij vissterfte betrokken?

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.