Beschrijving beroepsvisserij

In Friesland/in de VBC Friese Boezem zijn twaalf beroepsvissers actief. 

Alle twaalf beroepsvissers zijn aangesloten bij de Friese Bond van Binnenvissers en vissen met de vangtuigen voor zover toegestaan conform de huurovereenkomst voor het aal visrecht en de visserijwet. 

De Friese Bond van Binnenvissers heeft besloten haar leden geen toestemming te verlenen voor het vissen met schietfuiken in de Friese boezem.
In Fryslân wordt er gevist volgens het decentraal aalbeheer. Bij decentraal aalbeheer worden regio specifieke maatregelen getroffen ten behoeve van het herstel van de aal.
Decentraal aalbeheer is uniek in Fryslan. De beroepsmatige bevissing wordt gereguleerd middels een quotum in plaats van de gesloten periode van september t/m november zoals dat in de rest van het land geldt. Tevens is er een programma voor uitzet van glas- en pootaal.
De uitrek van schieraal wordt bevorderd door het project Paling Over de Dijk, waarbij een deel van de schieraal over niet of moeilijk te passeren barrières wordt geholpen om zo de reis naar de Sargassozee waar de voortplanting plaats vindt te kunnen maken.
De Friese binnenvissers streven naar een keurmerk voor ecologisch verantwoord gevangen paling.
In het gebied in gemeente Het Bildt zijn de aalvisrechten niet verhuurd.
Dit gebied kan worden beschouwd als een opgroeigebied voor aal. 

Onttrekking beroepsvisserij

Aal

De beroepsvisserij onttrekt aal volgens het principe van decentraal aalbeheer met een totaalquotum van 36 ton per jaar.
Snoekbaars,
Sinds 2006 is er een Regeling voor het behoud van de bijvangsten uit de beroepsvisserij, de bijvangstenregeling.
Sportvisserij Fryslan heeft deze handreiking als schubvis visrechthebbende gedaan om de verhoudingen tussen sport- en beroepsvisserij te normaliseren en grootschalige stroperij en illegale visserij tegen te gaan middels strakke controle, handhaving en sanctionering. Beroepsvissers kunnen door de bijvangstenregeling snoekbaars die wordt bij gevangen in de fuiken tijdens de aalvisserij behouden met een totaalquotum van 10 ton. t.
Alle beroepsvissers die meedoen aan de regeling hebben een individueel quotum voor snoekbaars. De gevangen snoekbaars wordt geregistreerd in een digitaal systeem.
De Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Fryslân bepaalt jaarlijks of en hoe de bijvangstenregeling wordt gecontinueerd. 

Maximummaat snoekbaars,

Naast de wettelijke minimummaat van 42 cm voor snoekbaars, geldt in Friesland een maximummaat voor snoekbaars van 70 cm.
Dit geldt voor zowel sport- als beroepsvissers.

Overige bepalingen,

Wetterskip Fryslân heeft in haar beleidsnota Ecologie en Vis opgenomen dat het niet is toegestaan vaste vistuigen (zoals fuiken) te plaatsen binnen een afstand van 100 meter van visvriendelijke gemalen, sluizen en stuwen. Bij visonvriendelijke gemalen kan onder bepaalde condities wel met vaste vistuigen gevist worden.


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.