Meld visstroperij en illegale visserij.

Mocht u tijdens uw activiteiten op en rond het water dingen constateren die volgens u niet in de haak zijn (bv stroperij met netten, vissers met meer dan 2 snoekbaarzen in bezit, of die karper of snoek meenemen) schroom dan niet om dit door te geven. 

U kunt contact opnemen met Sportvisserij Fryslan (0566 624455) die vervolgens de BOA (Bijzonder Opsporings Ambtenaar) inschakelt. Op anonieme meldingen kunnen wij geen inhoudelijk vervolg en/of reactie geven.
De BOA  is rechtstreeks verbonden aan Sv Fryslân en is bijna dagelijks actief als controleur op allerlei visserij terreinen. Zowel de reguliere VISpascontroles, stroperijcontroles en het toezicht op de Bijvangstenregeling is dagelijkse kost voor hem.
De BOA is bevoegd om proces verbalen uit te schrijven en is actief door de gehele provincie.

Helaas worden we in Fryslan regelmatig geconfronteerd met visstroperij. Sportvisserij Fryslân vindt het belangrijk dat sportvissers de weg weten om de stroperij zodanig te melden dat ook direct actie kan worden genomen.

Daarbij verzoeken wij een ieder nadrukkelijk om de illegale vistuigen, zoals fuiken en/of staand want die worden aangetroffen in het water te laten staan.

De Politie Noord-Nederland vindt het belangrijk om adequaat te kunnen optreden.
Daarom is er een rechtstreeks telefoonnummer voor de visstroperij meldingen:

Politie Noord-Nederland, de heer B.M. de Bruin, 06-15047722.

Uiteraard kunt u ook overdag meldingen van stroperij doorgeven aan het bureau van Sportvisserij Fryslân in Grou; 0566-624455.
Indien u daarvan gebruik maakt worden meldingen direct doorgegeven aan de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van Sportvisserij Fryslan.


Ook kunt u kiezen voor het telefonisch meldpunt van de politie: 0900- 8844

Op de website van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit  (http://www.nvwa.nl/) kan tevens melding worden gedaan van (vermoedelijke) visstroperij.
Het meldpunt visstroperij van de NVWA is ook 24 uur per dag te bereiken op telefoonnummer tel.: 0900 0388.
Dit is voornamelijk gericht op het melden van stroperij met beroepsvistuigen.
Vanaf dit meldpunt wordt direct actie ondernomen. Wel is het daarbij zaak dat u uw melding zo concreet mogelijk maakt (naam/type en of nummer van boot, locatie, kenteken van auto, etc). Ook anonieme meldingen worden in behandeling genomen.

Het is ons aller verantwoordelijkheid om excessen binnen de sportvisserij een halt toe te roepen!!