Fiskatlas Fryslân

de verspreiding van vis in Fryslân


In navolging van andere provincies heeft Fryslân nu ook een eigen vissenatlas. De Fiskatlas Fryslân laat zien waar je de verschillende vissoorten kunt aantreffen in onze provincie.
In de Fiskatlas Fryslân staan kaarten met de verspreiding per vissoort en diverse artikelen over de ecologie van de vis, de waterkwaliteit en vismigratie en besteedt ook aandacht aan de sportvisserij in Fryslân.
De atlas is verkrijgbaar via de boekhandel, via Sportvisserij Fryslân en rechtstreeks bij de uitgeverij via www.bornmeer.nl. 
De verkoopprijs is €25,- 

Vrijwilligers

Naast Wetterskip Fryslân leverden medewerkers van de provincie Fryslân, terreinbeheerders en (sport)visserijorganisaties een bijdrage aan de totstandkoming van atlas. De gegevens zijn in de periode 2011-2014 verzameld door de adviesbureaus John Melis ecologie en Altenburg & Wymenga, met inzet van tientallen vrijwilligers van de RAVON Werkgroep Vissen Onderzoek Friesland. Hierbij hebben vanuit de sportvisserij met name Rob den Boer en Peter Bodenstaff vele vangstgegevens aangeleverd.

Inspiratiebron

Roel de Jong spreekt namens Wetterskip Fryslân over de hechte band tussen mensen en vissen in Fryslân. “Het gebruik van de Fryske taal in deze atlas draagt daaraan bij. De band tussen Wetterskip Fryslân en vissen is de afgelopen tien jaar ook hechter geworden. Vis is erkend als belangrijke indicator voor de waterkwaliteit. Wetterskip Fryslan investeert om het milieu van de vissen te verbeteren en om de migratie mogelijk te maken. Bij de uitvoering van werkzaamheden houden we rekening met de beschermde soorten. De Fiskatlas is daarbij niet alleen een onmisbaar hulpmiddel, maar ook een inspiratiebron.’”

Wij vragen de hulp van iedereen om de data over vis actueel te houden. Daarvoor is eveneens de website; www.friesland.vissenatlas.nl. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor vrijwilligers. Of je nu met je hengel, schepnet, snorkel, zaklamp of duikflessen achter de vissen aangaat, iedereen kan een bijdrage leveren en meedoen.Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.