Kleine Vispas

Met de Kleine Vispas mag de visser met één hengel en beperkte aassoorten vissen in een beperkt aantal wateren.
Klik hier voor alle info over de Kleine VISpas
Voor Friesland zijn dat de bekende “openbare vaarwateren”. Daarnaast zijn er nog enkele specifieke voorwaarden verbonden aan de Kleine VISpas; klik hier.

(Openbare vaarwateren in de zin van de visserijwet)
Namen van de wateren, behorende bij de nummers op de kaart.

Nummer Naam van het water
1 Prinses Margrietkanaal, inclusief meren waar de vaargeul doorloopt: Bergumermeer, Pikmeer, Sneekermeer, Oudhof Koevordermeer en Groote Brekken;
1A  Uitstulping aan de noordwestzijde van het Pikmeer;
1B Houkesloot;
2 Van Harinxmakanaal;
2A Bisschopsrak, Harlingertrekvaart Leeuwarden, Westersingel Leeuwarden en Noordersingel Leeuwarden
2B Wijde Greuns
3 Lange Sloot, Siegersdiep, Fokkesloot, Hooidamsloot, Wijde Ee Veenhoop, Monnike Ee, Nieuwe Munnike greppel, Smalle Eesterzanding, Gaasterdiep en Nieuwe Kanaal naar Drachten
4 Johan Frisokanaal en Jeltesloot, inclusief meren waar vaargeul J.Frisokanaal doorloopt: Morra, Oorden en Holken, Fleussen en Heegermeer
5 Dokkumer Ee en Dokkumer Grootdiep(N.B.: Het Lauwersmeer is bij besluit van de minister gelijkgesteld aan een ‘niet openbaar vaarwater’)
6 Langdeel, Wartenasterwijd en Rogsloot
7 Boorne (vanaf Prinses Margrietkanaal tot Irnsum)
8 Kanaal bij Terhorne, Meinesloot (gedeeltelijk), Het Deel en Nieuw Heerenveens Kanaal
8A Diepe Sloot en Polsloot
8B Monikkerrak en Heeresloot
9 Follegasloot, Pier Christiaansloot, De Tjonger(gedeeltelijk) en Helomavaart, inclusief Tjeukemeer waar vaargeul Follegasloot-Pier Christiaansloot door loopt
10 Stroomkanaal Lemmer (gedeeltelijk) en Zijlroede Lemmer
11 Wijmerts, Bolswarder Zeilvaart en Wijde Wijmerts
12 Zuidersingel Sneek, Geeuw Sneek-IJlst en Wijddraai IJlst
Naast de voorgenoemde beroepsvaarwegen zijn de volgende wateren door de minister van LNV aangewezen als ‘openbaar vaarwater’
13 Recreatieplas De Potten aan de noordzijde van het Sneekermeer
14 Vijvers, gelegen binnen het sportpark "Drachtsterbos"

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.