Controle en handhaving

Vanuit Sportvisserij Fryslân zijn er drie BOA’s die controles uitvoeren. De controles worden geregistreerd in het landelijke BOAregistratie Systeem (BRS). 
Naast de reguliere controles op de sportvisserij en stroperij, worden de BOA’s van Sportvisserij Fryslân ingezet voor de controles voor het decentraal aalbeheer en de bijvangstenregeling. De controles op de beroepsvisserij worden volledig betaald door de Friese Bond van Binnenvissers. Naast de BOA’s beschikt Sportvisserij Fryslân over circa 14 federatieve controleurs (zonder bekeuringbevoegdheid). 

Deze controleurs hebben een opleiding gehad bij Sportvisserij Nederland en zijn voorzien van een controlepas en duidelijk herkenbare kleding. De federatieve controleurs registreren alle controles en eventuele overtredingen in het landelijke registratie systeem voor de controleurs: Registratiesysteem voor Controleurs Sportvisserij (RCS). 
De controleurs hebben een belangrijke voorlichtende taak en bieden ondersteuning aan BOA’s en de politie. 

Er wordt door diverse partijen samengewerkt op het gebied van controle en handhaving binnen de toezichtkring natuurhandhaving. Dit is een door de politie gecoördineerd samenwerkingsverband van mensen met al dan niet opsporingsbevoegdheid van diverse opsporingsdiensten en milieu- en natuurbeschermingsorganisaties die toezicht houden op de naleving van de groene wetten, zoals It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, NVWA, Sportvisserij Fryslan en de Provincie Fryslan
Maar ook werkt de politie o.a. samen met, de dierenbescherming, wildbeheerseenheden en de Werkgroep Roofvogels Nederland.


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.