Info & Missie

In Fryslân zijn ruim 44.000 sportvissers aangesloten bij de 26 hengelsportverenigingen. Sportvisserij Fryslân is de overkoepelende organisatie die zich bezighoudt met behartiging van de belangen van de leden, maar vooral ook met de ontwikkeling van de sportvisserij in Fryslân. In dit prachtige, waterrijke gebied zijn volop mogelijkheden en kansen. Naar schatting wordt hier jaarlijks door 100.000 mensen uit binnen- en buitenland gevist.

Sportvisserij Fryslân is gevestigd in Grou en kent een bestuur van vrijwilligers. Uitvoering van (meerjaren-) beleid en advisering aan het bestuur vindt plaats door 3 medewerkers die werkzaam zijn op het kantoor op Biensma 27 te Grou. Daarnaast is er nog een BOA's in dienst die de controle & handhaving namens Sportvisserij Fryslân uitvoert.

Missie

De missie is tijdloos en staat niet voortdurend ter discussie.
De missie definieert de bestaansgrond van een organisatie en geeft antwoord op de vragen “Waarom doen we wat we doen?” en “Waar staan we voor?” 

De missie van Sportvisserij Fryslân:
•Het behartigen van de belangen van de sportvisserij in Fryslân in de ruimste zin van het woord en het bevorderen van de sportvisserij als sportieve recreatie.
•Het behartigen van de belangen van haar leden.
•Het behartigen van de belangen van de aangesloten sportvissers en van alle overige personen die in Fryslân de sportvisserij beoefenen.
•Het bevorderen dat zoveel mogelijk aangesloten sportvissers in zoveel mogelijk viswater tegen redelijke kosten kunnen vissen.

Een en ander is ook formeel vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk reglement.
Deze zijn samen in een document geplaatst dat u hier kunt downloaden.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.