Wedstrijdvissen in Fryslân stand van zaken

Per 1 juli zijn de maatregelen omtrent het corona-virus aangepast ten opzichte van de genomen maatregelen enige tijd geleden.
Voor de hengelsportverenigingen betekent de versoepeling aangekondigd op 24 juni dat nagenoeg alle activiteiten vanaf 1 juli weer mogen.

Verenigingswedstrijden in de periode vanaf 1 juli 2020:

Per 1 juli zijn viswedstrijden, toernooien, en kleine sportvisserij evenementen weer volledig toegestaan.
Belangrijk bij de organisatie van activiteiten is om altijd het ‘Algemeen protocol verantwoord sporten’ van NOC*NSF na te volgen (https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v6.pdf).
De organisator is verantwoordelijk voor de activiteit en de begeleiding hiervan en zorgt dat de deelnemers binnen de geldende kaders vissen. De organisator stelt bij de activiteiten een Corona coördinator aan.
Raadzaam is tijdig voor de start van de activiteiten even contact te leggen met de gemeente en uw activiteit te melden.
Ook als u vragen heeft kunt u bij de gemeente terecht.

Hygiënemaatregelen
Het naleven van de hygiëneregels blijft belangrijk. Deze regels zijn:
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Vermijd drukte; 
Wanneer er ontwikkelingen zijn of mogelijke terugkerende verscherpingen informeren wij je via onze website en via de website van Sportvisserij Nederland. 

Het 'hengelsport wedstrijdprotocol' vanaf 1 juli:
  • Vraag toestemming aan de visrechthebbende = Sportvisserij Fryslân via VWRP
  • Advies; neem voor de zekerheid contact op met de gemeente waar u wilt vissen. 
  • Stel een corona-verantwoordelijke aan. Deze persoon dient erop toe te zien dat voorwaarden worden nageleefd.
  • Doe alleen mee met de activiteit als u geen klachten heeft.
  • Houdt u aan de geldende algemene Corona en hygiene maatregelen
Zijn er vragen, mail naar info@visseninfriesland.nl of bel op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 naar het federatiekantoor via 0566 624455

Federatieve Wedstrijden 2020:

Vanwege de reeds eerder gestelde maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zijn alle federatieve wedstrijden op voorhand afgelast in 2020. 

Dit betekent voor de Friese wedstrijdvisserij dat Sportvisserij Fryslan alle door ons georganiseerde viswedstrijden niet door laat gaan. 
Toch hoopt Sportvisserij Nederland dat de Nederlandse Kampioenschappen, die alle na 1 september op de agenda staan, wel kunnen plaatsvinden.
In een eerdere aankondiging heeft Sv Fryslân aangegeven dat de Friese deelnemers aan de NKs geselecteerd zouden worden op basis van de uitslagen van de laatste drie jaar. In een landelijke overleg, waar alle federaties aan hebben deelgenomen, is echter een andere keus gemaakt. 
De ruime meerderheid van de federaties sprak zich uit voor een ‘open inschrijving’ voor de NKs.
Op deze wijze kan iedere VISpashouder zich aanmelden als deelnemer en wordt de deelname bepaald op basis van volgorde van opgave (indien het deelnemersveld ‘vol’ is).

Hoe een en ander exact wordt georganiseerd is nog niet geheel duidelijk.
Wij adviseren alle geïnteresseerden om goed onze website en de website van Sportvisserij Nederland in de gaten te houden.

==================================================================================

Wedstrijdvissen in Fryslan


Op deze pagina vindt u alle informatie over de Wedstrijdvisserij in Fryslân.
Met name de opgaves en deelname aan de Friese Kampioenschappen en het NOK 2020 kunt u hier via de speciale formulieren doorgeven.
Onder ‘Inschrijven Friese Kampioenschappen 2020’ vindt u alle opgave instructie en bijbehorende formulieren van de verschillende FK’s cq selectiewedstrijden en het NOK 2020.
Zodra er lijsten beschikbaar zijn van deelnemers worden deze gepubliceerd onder ‘Deelnemerslijsten FKs 2020’.
De Fryslân Cup 2020 heeft een apart hoofdstuk waarin tevens het opgaveformulier is verwerkt.

Onze Wedstrijdcoach Jan Grijpstra is ook een zelfstandig onderdeel van deze pagina. Hierin staat zijn programma voor 2020 en zijn contactgegevens.

Tot slot is aandacht voor de Verenigingswedstrijden die in een kalender zijn geplaatst in het Vis Wedstrijd Registratie Programma (VWRP). Ook dit programma heeft een toelichting op deze pagina met daarin de nodige links. 
Wilt u rechtstreeks in het VWRP komen klik dan hier.

Mocht u vragen hebben of onduidelijkheden aantreffen op deze pagina neem dan contact op met het kantoor:
0566 624455 of via wedstrijden@visseninfriesland.nl

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.