Visuitzetten in Fryslân

Sinds de invoer van de Kaderrichtlijnwater (KRW) is de waterkwaliteit van het oppervlaktewater en daarbij de parameter vis in het bijzonder, steeds belangrijker geworden. Aangezien de waterbeheerder door de KRW verantwoordelijk wordt gesteld voor het verbeteren van de waterkwaliteit, wordt er veel geïnvesteerd door Wetterskip Fryslân in het behalen van de ecologische doelen. 


Een groot gedeelte van deze doelen wordt door de sportvisserij positief tegemoet gezien, in tegenstelling tot een aantal maatregelen die door Wetterskip Fryslân voorgesteld zijn. De sportvisserij (Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Fryslân en de KSN regio Fryslân) zijn verheugd dat één van de voorgestelde maatregelen door Wetterskip Fryslân niet wordt uitgevoerd. Dan gaat het om een compensatiemaatregel dat bij uitzetting van (spiegel-)karper dezelfde hoeveelheid kilogrammen brasem moet worden onttrokken. Wetenschappelijk is onderbouwd met een notitie vanuit Sportvisserij Nederland dat dit niet een juiste maatregel is bij uitzetting van karper. Alle gegevens vanuit spiegelkarperproject De Friese Boezem zijn bij de onderbouwing gebruikt.

Concreet is het voorstel gebaseerd op het continueren van het spiegelkarperproject zoals de KSN regio Fryslân de afgelopen jaren heeft opgezet. Vanuit wetenschappelijk onderbouwde modellen is berekend dat met het voortzetten van de uitzettingen op de Friese Boezem tot en met 2025 in 2045 een karperpopulatie zal ontstaan van 4,71 kg/ha. Daarbij zal een karperpopulatie van dergelijke omvang geen negatieve effecten hebben op de ecologische doelen van de KRW. In het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân is op 30 oktober jl. besloten akkoord te gaan met een maximale karperpopulatie van 5 kg/ha in de Friese Boezem. Deze overeenstemming tussen de sportvisserij en Wetterskip Fryslân is een opsteker voor karpervissend Fryslân! De getallen waarvoor toestemming is verleend zijn overgenomen in het Visplan 2013 welke kaders ook in 2014 van kracht zullen zijn.

Het uitzetten van karper kan nu plaatsvinden onder de hierboven genoemde kaders. Belangrijk is dat de uitzetplannen per jaar vast worden gelegd in het Visplan. Het Visplan voor de Friese Boezem wordt opgesteld door de Visstandbeheerscommissie (VBC), waarin Sportvisserij Fryslân participeert. Alle voorgenomen visuitzettingen in verenigingswateren (dus ook in vijvers of andere kleine wateren) zullen tijdig moeten worden aangevraagd (voor 1 juli)  bij Sportvisserij Fryslân zodat deze na toetsing aan de vastgestelde kaders kunnen worden opgenomen in het Visplan van daaropvolgend jaar.
.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.