Portefeuille Controle & Handhaving

Doel: Bevordering van de controle, handhaving en het overleg met controlerende instanties in Fryslân.

Commissie Controle en Handhaving
De commissie is opgebouwd uit een portefeuillehouder (voorzitter van de commissie en lid van het Algemeen Bestuur), een aantal commissieleden en een beleidsmedewerker van het kantoor.

Commissieleden
Op dit moment bestaat de commissie uit 4 personen.

Portefeuillehouder: Obe Veldman
BOA coördinator: Jan P. Jongsma
Controleur coördinator: Jan P. Jongsma
Coördinator TZK: Sibo Dam

Doel commissie
Het verminderen van het aantal vissers zonder geldige visdocumenten en het tegengaan van overtredingen van de visserijwet (incl stroperij) en vergunningsvoorwaarden van de VISpas.
De commissie C&H zet zich in voor de controle op de sportvisserij en beroepsvisserij (in het kader van de bijvangstenregeling en pilot decentraal aalbeheer).

Taken binnen de portefeuille:

  • Participeren in Toezichtkring Politie Friesland en projecten;
  • Ondersteunen en coördineren verenigingen bij controle activiteiten;
  • Voorlichting geven over Friese regelgeving aan opsporingsinstanties betreffende controle en handhaving;
  • Coördineren werkzaamheden federatieve controleurs bij controle aan de waterkant;
  • Verkennen uitbreiding pakket vrijwillige controleurs. 


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.