Portefeuille visstandbeheer

VBC Friese Boezem

De Visstand Beheer Commissie (VBC) Friese Boezem is een commissie die is ingesteld om de belangen van alle betrokken partijen op elkaar af te stemmen. Sinds 1999 zijn op initiatief van het ministerie Visstandbeheerscommissies ingesteld op de Rijkswateren. Een VBC is een platform voor samenwerking en overleg voor belanghebbenden bij de visserij en de visstand in een bepaald gebied. Naast de visrechthebbenden zijn de natuur- en terreinbeheerders vertegenwoordigd, alsmede de waterbeheerder (Wetterskip Fryslân in dit geval). Zij houden zich tegenwoordig ook bezig met vis, want een goede visstand is ook om ecologische redenen belangrijk. Het deel van de VBC dat Sportvisserij Fryslân vertegenwoordigd wordt de kleine commissie genoemd.


Het DB van de VBC bestaat uit:
Voorzitter: Eelke Boersma
Secretaris: Jarno Veldhuizen
Sportvisserij: Rick vd Sluis
Beroepsvisserij: Jon Visser

Het AB van de VBC bestaat uit:
Voorzitter: Eelke Boersma
Secretaris: Jarno Veldhuizen
Sportvisserij: Rick vd Sluis (bestuurslid Sportvisserij Fryslân)
Sportvisserij: Wijtse Tjoelker(sportvisser)
Beroepsvisserij: Jon Visser (voorzitter Friese Bond van binnenvissers)
Beroepsvisserij: Jappie Spijkstra (beroepsvisser)
Waterbeheerder: Jan Roelsma (Wetterskip Fryslân)
Terreinbeheerorganisaties IFG, NM en SBB: Frank Leereveld (Staatsbosbeheer) 
Prov Fryslan: Klaas Talma & Theo Soeten


De Kleine commissie van de VBC bestaat uit:
Portefeuillehouder: Rick vd Sluis
Commissieleden: Wijtse Tjoelker
Landelijk: Jan Kamman

Beleidsmedewerker: Jarno Veldhuizen

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.