Commissie Zeevissen


Opbouw van Commissie
De commissie is opgebouwd uit een portefeuillehouder (voorzitter van de commissie), een aantal commissieleden en een beleidsmedewerker van het kantoor.

Commissieleden
Op dit moment bestaat de commissie uit 4 personen:
Portefeuillehouder: Rindert Procee
Commissieleden: Arjan Klontje & Ruurd Zandstra
Beleidsmedewerker: Tamme Smit

Doel commissie
Het behartigen van de belangen voor de zeevisserij.
Inventariseren welke behoeften er zijn binnen de zeevisserij.
Het zeevissen promoten binnen de provincie.