Stem voor de toekomst van jouw passie
Voor de natuur in het water, stem Water Natuurlijk (Lijst 2 #5)

Onderstaand artikel is overgenomen uit Fisk&Wetter 1-2019.
Hierin stel Pieter Klaas de Vries zich voor als kandidaat vanuit Sportvisserij Fryslan.Voor ons sportvissers breekt er een spannende tijd aan, meer dan ooit is het van groot belang dat wij onze stem laten horen in de politiek. Immers op woensdag 20 maart zijn er de verkiezingen voor het Wetterskip en van Provinciale Staten. Voor ons water, daar waar wij onze sport beoefenen, is met namen het Wetterskip belangrijk. Onze stem is van belang voor het voortbestaan van onze passie/hobby en werk, als we niet meepraten wordt er gewoon voor ons beslist. Dàt laten we ons toch niet gebeuren?!


Vanuit Sportvisserij Fryslân ben ik, Pieter de Vries, naar voren geschoven om onze gemeenschappelijke belangen te vertegenwoordigen. Zoals ook bij de vorige verkiezingen voor het Wetterskip Fryslân steunt Sportvisserij Fryslân de waterschapspartij ‘Water Natuurlijk’, ik sta daar op positie 5. Dit betekent niet automatisch dat ik jullie kan vertegenwoordigen in het algemeen bestuur.
Nee, wil ik wat voor jullie kunnen betekenen dan heb ik jullie steun hard nodig.

Wat willen we bereiken?

Het lijkt mij helder dat we onze sport kunnen blijven beoefenen, daar is wel voor nodig dat we laten zien dat we zorgvuldig met de natuur omspringen. Denk hierbij aan streven naar loodvrij vissen, je eigen rotzooi (en eventueel ook die van anderen) opruimen. Daarnaast is het voor een goede visstand, we willen tenslotte ook graag wat vangen, van groot belang dat we schoon water hebben met voldoende voedsel voor de vis. Ook visveilige gemalen en vistrappen zijn van belang om de vissen vrije doorgang te verlenen waar ze ook naar toe willen. Daarnaast zijn uiteraard ook bevisbare oevers en genoeg open water zonder dichte beplanting voor ons van belang.
Dus: Als we aan tafel zitten praten we mee, besluiten we mee; Een stem voor mij is een stem voor onze sport: Sportvissen!

Persoonlijk

Even in het kort over mij persoonlijk, voor diegene die dat nog niet heeft kunnen lezen. Ik ben geboren in 1968, getrouwd met Hinke, dochter Amber (en pleegvader mogen zijn voor inmiddels de nodige pleegkinderen), wonende in Bolsward. In het dagelijks leven ben ik ICT’er en daarnaast voor de derde periode raadslid in gemeente Súdwest-Fryslân en voor de tweede periode voorzitter van de Auditcommissie in die gemeente.
Als sportvisser beschouw ik mijzelf als een allrounder, ik hou van veel verschillende manieren om onze prachtige sport te bedrijven. Het draait om lekker buiten zijn, genieten van het weer, hoofd leeg maken en je eigen batterij opladen om de drukke dagelijkse sleur weer aan te kunnen. Dat werkt voor mij perfect.

Viscoach en -meester

Naast bestuurslid van HSV Ons Genoegen Makkum ben ik sinds vorig jaar ook nog vismeester en viscoach geworden. In deze rol ga ik mij inzetten om kinderen op de basisscholen (groep 7/8) het plezier in vissen bij te brengen. Het is belangrijk dat we onze jeugd weer meer naar buiten krijgen en actief bezig zijn met vissen vinden erg veel kinderen toch erg leuk. En daarmee is de verbinding met het Wetterskip meteen ook weer gelegd, kinderen aan de waterkant krijgen levert op dat ze zien en ervaren hoe belangrijk water voor ons is.

Het zou fantastisch zijn als je op 20 maart bij de waterschap verkiezingen een stem uitbrengt op lijst 2, ‘Water Natuurlijk’, plek 5; Pieter Klaas de Vries; “Alfêst tige tank”


De volgende tekst is overgenomen uit Het Visblad, maart 2019.

Pieter de Vries is algemeen bestuurslid van HSV Ons Genoegen uit Makkum, vismeester en door Sportvisserij Fryslân voorgedragen als kandidaat op de verkiezingslijst van Water Natuurlijk. “Ik ben een allround sportvisser en houd van de vele verschillende manieren om deze prachtige sport te bedrijven. Om die te kunnen blijven beoefenen, moeten we zorgvuldig met de natuur omspringen, zorgen voor een goede visstand en water waarin kan worden gevist. Stem op mij zodat we aan tafel zitten, onze stem kunnen laten horen en mee beslissen.”

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.