PvdA Provincie 


1 Hoe staat uw partij tegenover de hengelsport als hobby waar circa 1,2 miljoen Nederlanders veel plezier aan beleven?
De PvdA vindt voldoende ruimte en mogelijkheden voor rustgevende buitenactiviteiten zoals de hengelsport belangrijk in een tijd waarin daar nauwelijks nog tijd en plaats voor lijkt te zijn. Vooral de energie die hengelsportverenigingen steken in het enthousiast maken van jeugdige sportvissers in combinatie met het respectvol omgaan met hun omgeving en vissen in het bijzonder spreekt ons aan.

2 Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden te behouden en waar mogelijk te vergroten in de provincie Fryslân? Welke ideeën heeft uw partij hierover?
De kiezer mag erop rekenen dat de PvdA zich blijft inzetten voor de recreatieve hengelsport in Fryslân. Wij werken graag met hengelsportverenigingen samen om visstekken veilig en goed bereikbaar te houden en waar nodig en mogelijk uit te breiden. Uiteraard houden we daarbij ook rekening met een gezonde visstand en andere natuurwaarden die voor oppervlaktewater worden nagestreefd. Voor jeugd en mensen met fysieke beperkingen is het bovendien van belang aantrekkelijke visstekken in de woonomgeving te hebben.

3 Welke rol schrijft u toe aan de sportvisserij binnen de provinciale ‘fisy Wetterrekreaasje’?
Naast varen is de hengelsport wellicht de grootste activiteit binnen de waterrecreatie met een navenante bijdrage aan de lokale economie. Gezonde viswateren en een goede bereikbaarheid zijn belangrijk om Fryslân ook in de toekomst als sportvisprovincie op de kaart te blijven zetten.

4 Op welke wijze kan onze federatie en de plaatselijke hengelsportverenigingen volgens uw partij bijdragen aan de gemeenschap?
Als PvdA vinden we het belangrijk dat mensen de kans moeten krijgen om kennis te maken met de vissport ongeacht de grote van je portemonnee. We zien mogelijkheden voor de federatie en de lokale hengelsportverenigingen om, eventueel met steun van de provincie, mensen kennis te laten maken met de vissport. Het geven van gastlessen aan de jeugd, zoals op dit moment al gebeurd, juichen wij van harte toe en zien daarbij ook kansen om dit initiatief te verbreden naar ouderen/gepensioneerde.

Ook kan de federatie of de lokale hengelsportverenigingen een bijdrage leveren aan het maatjesproject. Visliefhebbers, die dit leuk vinden, worden aan een maatje gekoppeld om samen de hengelsport te beoefenen of het aan iemand te leren. Een ander aspect waarin de hengelsportfederatie een belangrijke rol vervult is de controle op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van de (sport)visserij. De PvdA wil zich inzetten om de hengelsportfederatie waar mogelijk te helpen bij de uitvoering van deze taken

5 Overdadige aanwezigheid van waterplanten zijn een probleem in met name stadwateren. Heeft u suggesties of voorstellen om dit op te lossen met behoud van waterkwaliteit?
Sportvissers hebben belang bij gezonde viswateren met een evenwichtige en gezonde visstand. Waterplanten horen daarbij, zoals de provincie ook in haar waterbeleid heeft vastgelegd. De PvdA is geen voorstander van het rigoureus verwijderen van waterplanten uit het oppervlaktewater. Uitzonderingen daarop zijn aangewezen visstekken en recreatieve vaarroutes, waar het belang van de vis- en vaarrecreant voor gaat. 

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.