VVD

1 Hoe staat uw partij tegenover de hengelsport als hobby waar circa 1,2 miljoen Nederlanders veel plezier aan beleven?
De VVD staat buitengewoon positief tegenover de hengelsport, zeker gelet de wijze waarop Sportvisserij daar op een verantwoordelijke wijze mee omgaat door visbeheerplanning toe te passen, de uitgave van een vispas faciliteert en uitgebreide ondersteuning en voorlichting vanuit Sportvisserij Nederland. Menig kamerlid is al bij de ‘sharktag’ dag van Sportvisserij Nederland geweest of heeft met Fred Bloot gevist in de Amsterdamse grachten.

2 Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden te behouden en waar mogelijk te vergroten in de provincie Fryslân ? Welke ideeën heeft uw partij hierover
De VVD is altijd voorstander geweest van recreatief medegebruik en hecht dus aan toegankelijk oevers. Daar waar provincie, Wetterskip en gemeenten iets kunnen doen voor trailerhellinkjes van visbootjes of de aanleg van visvriendelijke oevers vinden we dat dat het Wetterskip deze partners moet oproepen.
Als het gaat om verantwoord brasembeheer en ecologische waterbeheer vindt de VVD dat niet alle wateren puur helder behoeven te zijn. Elke vis zijn eigen biotoop!

3 Hoe gaat u federaties en verenigingen actief betrekken bij planvorming en uitvoering?
Wij streven naar een gemoedelijk contact met Sportvisserij Friesland en zien hen als ons contact namens de overige verenigingen

4 Op welke wijze kan onze federatie en de plaatselijke hengelsportverenigingen volgens uw partij bijdragen aan de gemeenschap?
Met een uitgekiend visbeheerplan en alle andere aanwijzingen van duurzaam vissen, draagt Sportvisserij Friesland bij aan de gemeenschap.
Bovenal zien wij vissen nog steeds als een beleven van natuur door volwassenen en jeugd; een waardevolle hobby in deze jachtige wereld!

5 Overdadige aanwezigheid van waterplanten zijn een probleem in met name stadwateren. Heeft u suggesties of voorstellen om dit op te lossen met behoud van waterkwaliteit?
De lobby die is ingezet door Sportvisserij Nederland met andere watersportorganisaties zal deze (juridische) ingewikkelde kwestie moeten aanpakken, mogelijk op niveau van Omgevingswetgeving.
In de grotere wateren zoals IJsselmeer en randmeren zal Rijkswaterstaat hiervoor de verantwoordelijkheid moeten nemen.
In alle overige wateren zijn het de gemeenten en het Wetterskip. Daarbij zijn de voorschriften van de Kaderrichtlijn Water nevenschikkend aan het maatschappelijk belang van sportvissen en zoals gezegd: er moet ruimte blijven voor vissen die van een troebele biotoop houden.

Klik hier voor meer info over de VVD

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.