PvdA Wetterskip 

1 De PvdA en hengelsport 
Wandelen, fietsen, schaatsen op natuurijs, vogelen en natuurlijk ook sportvissen zijn prima manieren om op een gezonde manier buiten actief te zijn en van de natuur te genieten. Bovendien zijn deze activiteiten voor bijna iedereen (financieel) bereikbaar. Fryslân is dè visprovincie bij uitstek.
In het kader van het dierenwelzijn zullen we natuurlijk wel kijken naar de wijze waarop men met de gevangen vissen omgaat. We weten echter dat de sportvisserij daar veel aan doet; o.a. door de jeugd op een verantwoorden wijze te laten kennismaken met de sportvisserij.
Met een green deal heeft de Unie van Waterschappen goede afspraken gemaakt over het stoppen met het gebruik van lood door de sportvisserij, want dat is naast een goede visstand, natuurvriendelijke oevers etc. belangrijk voor de waterkwaliteit.
Ook zetten wij in op de vispasseerbaarheid van kunstwerken, waarvan de effectiviteit inmiddels is onderzocht en waarbij de conclusie is dat deze de vismigratie bevorderen. In ons verkiezingsprogramma hebben wij opgenomen de restopgave daarvan tot 2027 te willen realiseren.

2 De PvdA en visvoorzieningen
Bij de aanleg en bij verbeteringen van waterstaatswerken kijken wij graag naar koppelkansen, gericht op natuur en milieu en recreatie en toerisme. Dat kunnen fietspaden, maar natuurlijk ook visstekken zijn.
Een goede samenwerking tussen Wetterskip, Provincie, gemeenten, dorpsbelangen, TBO’s (Terreinbeherende Organisaties), Sportvisserij Fryslân en de plaatselijke visverenigingen is daarin belangrijk. Dat is ook gebleken, want de afgelopen jaren zijn er veel mooie visstekken tot stand gekomen. Het is belangrijk dat er visstekken zijn die toegankelijk zijn voor hengelaars met een beperking.

3 De PvdA en actieve betrokkenheid visserijorganisaties
Sportvisserij Fryslân is betrokken bij de totstandkoming van beleid, zoals bij het Visplan en de Nota Ecologie en Vis. Wij zullen voorstellen om Sportvisserij Fryslân als organisatie waarmee het Wetterskip veel te maken heeft een plek te geven in het introductieprogramma dat Wetterskip Fryslân organiseert voor het nieuwe Algemeen Bestuur.
Wij hopen dat Sportvisserij Fryslân en de aangesloten verenigingen bij monitoring van beleid, evaluaties kennis en ervaring met ons wil delen. Zoals over de samenwerking van overheden en organisaties in het kader van de aanpak van de stroperij, de aanpak van de zomersterfte bij hoge temperaturen, toetsen van visplannen en ingrepen in de visstand om maar eens wat voorbeelden te noemen.
Wij horen graag de ervaringen van mensen die elke dag met de praktijk bezig zijn.

4 De PvdA vindt van de bijdragen van hengelsportverenigingen aan de gemeenschap
De hengelsportverenigingen organiseren tal van activiteiten en zorgen daarmee voor binding tussen mensen, een hobby en en een fijne manier om buiten van de natuur te genieten. Daarnaast wordt actief bijgedragen aan de waterkwaliteit.

5 Plaagsoorten
Wetterskip Fryslân moet steeds vaker aan de slag met het verwijderen van plaagsoorten, die al het leven in het water verstikken. Dat moeten we blijven doen.
Daarnaast is het geven van goede voorlichting noodzakelijk. Veel mensen weten niet wat ze teweegbrengen wanneer ze hun aquarium in de sloot leeggooien, of de planten uit de vijver in de natuur brengen. Wij hebben erop aangedrongen om rivierkreeften en brasem, die worden weggevangen aan te bieden voor menselijke of dierlijke consumptie of in elk geval nuttig te gebruiken.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.