CDA


1 Hoe staat uw partij tegenover de hengelsport als hobby waar circa 1,2 miljoen Nederlanders veel plezier aan beleven?
Wij kunnen als CDA alleen maar constateren dat de hengelsport een belangrijke functie heeft in het maatschappelijke leven in Fryslân. Een hobby die vaak in jonge jaren ontstaat en mensen dicht bij de natuur brengt. Kortom: een activiteit die niet weg te denken is in onze provincie die wij volledig onderschrijven.

2 Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden te behouden en waar mogelijk te vergroten in de provincie Fryslân? Welke ideeën heeft uw partij hierover?
Bij het inrichten van de openbare ruimte, overige projecten en inrichting KRW-oevers dient naar de mening van het CDA ook afgewogen te worden op welke wijze de hengelsport gefaciliteerd kan worden. Dit betekent ook een actieve houding van de hengelsportfederatie om vooraf en tijdig bij de overheden duidelijk te maken wat de wensen zijn.

3 Hoe gaat u federaties en verenigingen actief betrekken bij planvorming en uitvoering?
Het CDA is voorstander om burgers/organisaties in een vroegtijdig stadium te betrekken bij planvorming zodat de inbreng/mening er nog toe doet.

4 Op welke wijze kan onze federatie en de plaatselijke hengelsportverenigingen volgens uw partij bijdragen aan de gemeenschap?
Blijvende inzet conform de huidige gang van zaken. Het spreek ons als CDA aan dat u deze functie vervult richting de jeugd maar ook anderen in de maatschappij een genoeglijke vrijetijdsbesteding biedt via uw inspanning en activiteiten. Oog voor mensen met een beperking is ook van belang in dit verband. Bij de inrichting moeten faciliteiten hiertoe worden aangebracht.

5 Overdadige aanwezigheid van waterplanten zijn een probleem in met name stadwateren. Heeft u suggesties of voorstellen om dit op te lossen met behoud van waterkwaliteit?
Dit vraagt in stedelijk gebied een goed contact en overleg met het gemeentebestuur. Het CDA acht het van belang dat de problematiek tijdig en permanent op de agenda wordt geplaatst teneinde dit vraagstuk zoveel mogelijk te beperken.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.