Water Natuurlijk 


1 Hoe staat uw partij tegenover de hengelsport als hobby waar circa 1,2 miljoen Nederlanders veel plezier aan beleven?
Wij dragen de hengelsport een warm hart toe, namens uw Sportvisserij Fryslân (SVF) hebben we zelfs een door u voorgedragen kandidaat op onze kieslijst geplaatst. Hiermee hebben we willen aangeven dat uw achterban wat ons betreft mee aan tafel zit en wordt gezien als volwaardig gesprekspartner.

2 Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden te behouden en waar mogelijk te vergroten in de provincie Fryslân?
Welke ideeën heeft uw partij hierover?

Die inzet hebben we al meerdere jaren gedaan en daar zal niets in veranderen, we zullen ons onverminderd in blijven zetten voor de hengelsport. Gezien de nauwe samenwerking tussen SVF en WNF verwachten we dat we waar we kunnen de mogelijkheden voor de hengelsport vergroten. De door u ingebrachte ideeën zijn meegenomen in ons verkiezingsprogram en daar waar er vanuit SVF aanvullende wensen zijn (zoals vraag 5.) zullen we gezamenlijk moeten optrekken voor het realiseren van een, werkbare, oplossing.

3 Hoe gaat u federaties en verenigingen actief betrekken bij planvorming en uitvoering?
Dat gebeurt nu al, de voorzitter van SVF is gesprekspartner voor onze fractie en met de door u voorgedragen kandidaat verwachten wij de betrokkenheid verder te vergroten.

4 Op welke wijze kan onze federatie en de plaatselijke hengelsportverenigingen volgens uw partij bijdragen aan de gemeenschap?
Het bewust worden van onze prachtige natuur kan nog verbeterd worden als we iedereen mee krijgen voor het opruimen van de rommel (eigen maar ook die van anderen). Hierbij kunnen we samen optrekken, vanuit de hengelsport wordt bijvoorbeeld al ingezet op een loodvrije visserij waardoor er geen lood meer kan achterblijven in de natuur. Dit zijn ontwikkelingen waarbij van uw achterban blijk wordt gegeven van de betrokkenheid bij de natuur. Wij zien uw achterban, federatie en lokale hengelsportverenigingen, als onze ambassadeurs van schone natuur, zowel in als rond het water. We zien dan ook graag dat we snel te horen krijgen als er misstanden zijn, uw achterban kan voor ons als ogen en oren op locatie dienst doen.

5 Overdadige aanwezigheid van waterplanten zijn een probleem in met name stadwateren. Heeft u suggesties of voorstellen om dit op te lossen met behoud van waterkwaliteit?
Daar waar de verantwoordelijkheid ligt bij het Wetterskip (er is vaak sprake van gedeelde verantwoordelijkheid, tezamen met de betrokken gemeente) kan er worden ingezet op het plaatselijk verwijderen van de overmatige waterbeplanting. Maaien beidt veelal een zeer tijdelijke oplossing en gaat vaak ook nog gepaard met schade aan de levende waternatuur (vissen). Inmiddels zijn er machines voor het “wieden” van waterplanten, echter voor ons blijft het een compromis, alles verwijderen is geen optie. 


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.