FNP 


1 Hoe staat uw partij tegenover de hengelsport als hobby waar circa 1,2 miljoen Nederlanders veel plezier aan beleven?
De FNP heeft de hengelsport altijd een warm hart toegedragen. Wij vinden de sportvisserij niet alleen van recreatief-toeristisch belang, maar ook van grote economische waarde. Om de visstand te verbeteren heeft de FNP zich zowel in Provinciale Staten als in het Wetterskip ingezet voor visvriendelijke gemalen. De migratierivier in de Afsluitdijk en straks bij “Holwerd aan Zee” hebben onze onvoorwaardelijke steun.

2 Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden te behouden en waar mogelijk te vergroten in de provincie Fryslân? Welke ideeën heeft uw partij hierover?
Uit het verkiezingsprogramma voor PS: “De sportvisserij verdient beleidsmatige en praktische steun van de provincie. De bestaande samenwerking willen wij daarom voortzetten.”
Uit het verkiezingsprogramma Wetterskip: “De visplekken moeten toegankelijk blijven ook voor mensen met een beperking.” “Mogelijk kunnen de muskusratbestrijders ook ingezet worden om de visstroperij aan te pakken.”

3 Welke rol schrijft u toe aan de sportvisserij binnen de provinciale ‘fisy Wetterrekreaasje’?
Sportvisserij Fryslân is wat de FNP betreft een belangrijke gesprekspartner bij het vormgeven van de fisy Wetterrekreaasje. Een bijv. halfjaarlijks overleg met Provinsje, Wetterskip, Marrekrite, Hiswa/Recron kan zorgen voor een goede afstemming en betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe projecten. Uitvoeringswensen kunnen bij de realisatie vervolgens meegenomen worden. Werk met werk maken.

4 Op welke wijze kan onze federatie en de plaatselijke hengelsportverenigingen volgens uw partij bijdragen aan de gemeenschap?
De FNP streeft naar een duurzame (sport)visserij. In de voorlichting aan haar leden kan de federatie hierin een belangrijke rol spelen. Ook kan in het educatieprogramma aan scholen aandacht besteed worden aan duurzaamheid, biodiversiteit en respect voor de natuur.

5 Overdadige aanwezigheid van waterplanten zijn een probleem in met name stadwateren. Heeft u suggesties of voorstellen om dit op te lossen met behoud van waterkwaliteit?
Dit probleem speelt niet alleen in de stadwateren. Waterplanten zijn voor de kleine recreatievaart ook in het buitengebied een probleem. Gemeenten en Wetterskip (exotenbestrijding) moeten in onderlinge afstemming tot een structurele financiële oplossing komen om de overlast aan te pakken. 

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.