Meeneemverbod snoekbaars

0 14096
27 feb

Sinds 1-1-2017 is reeds een lengteslot van 70 cm ingevoerd voor de 'Friese snoekbaars'. Dat wil zeggen dat alle snoekbaarzen boven de 70 cm teruggezet moet worden door de sportvissers (en ook de beroepsvissers binnen de bijvangstenregeling).

Met ingang van komende woensdag, 1 maart 2017, gaat ook de andere aanvullende vergunningsvoorwaarde in werking die is vastgesteld op de ALV van 2016. 
Vanaf 1 maart geldt dan een meeneemverbod voor alle gevangen snoekbaars in de maand maart en dus tot het eind van dit roofvisseizoen.  Dit geldt tevens voor de beroepsvisserij. 

Voor alle duidelijkheid en om verwarring te voorkomen: deze regels zijn alleen van toepassing op de wateren van de Friese Boezem.
Dit zijn de wateren waar Sportvisserij Fryslân en de daarbij aangesloten hengelsportverenigingen de visrechten hebben.
Dit geldt dus niet voor het Lauwersmeer, aangezien wij deze visrechten gezamenlijk hebben met Hengelsportfederatie Groningen/Drenthe.
Voor het Lauwersmeer is dus niets veranderd en zijn deze gewijzigde regels niet van toepassing.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties