Visplan

0 659
16 jun

Op woensdag 14 juni is het nieuwe Visplan gepresenteerd en uitgereikt aan gedeputeerde Johannes Kramer en Wetterskip Fryslan Dagelijks Bestuurslid Marian Jager.

In het Visplan Friese Boezem zijn afspraken en richtlijnen vastgelegd die in de Viswater Beheer Commissie worden gemaakt.
De presentatie van het Visplan heeft de nodige aandacht van de pers gekregen, waarbij met name het gebruik van de otter stopgrid, het doorspoelen van de Friese Boezem en het aanwezige voedselaanbod de nodige aandacht kreeg.

U kunt hier de verschillende nieuwsartikelen inkijken als u op de volgende links klikt: 
Tevens is Het Visplan 2017 te downloaden als u hier klikt.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties