Werksessie Sportvisserij op de Kaart

0 725
06 dec

Kort geleden organiseerde Sportvisserij Nederland in samenwerking met Sportvisserij Fryslân een werksessie om weer een stap dichterbij de beheerplannen voor Sportvisserij op de Kaart te komen. Maar liefst 15 hengelsportverenigingen namen deel aan deze productieve avond. In de voorgaande bijeenkomst hebben de hengelsportverenigingen de opdracht meegekregen om in de zomerperiode factsheets van de sportviswateren te maken. In deze factsheets worden verschillende specificaties van de wateren beschreven, onder andere het milieu, sportvisserij en knelpunten van de wateren. De genoemde knelpunten zijn op deze avond letterlijk “op de kaart gezet”.

De Sportvisserij op de Kaart vervolg bijeenkomst was een zeer praktische avond waarbij er actief aan het intekenen is geweest. Door middel van plattegronden en verschillende kleuren stiften zijn de gewenste maatregelen die getroffen moeten worden ter bevordering van de viswateren in kaart gebracht. De maatregelen bestonden vooral uit het maaien van stekken, beheren van waterplanten, aanleg vissteigers en het uitzetten van karper. 
 
De factsheets en de in kaart getekende maatregelen worden omgezet in een beheerplan per hengelsportvereniging. De beheerplannen worden in begin 2018 gepresenteerd aan Wetterskip Fryslan en de betreffende gemeenten. Vervolgens zullen de nodige vergunningen en ontheffingen aangevraagd moeten worden om de gewenste maatregelen daadwerkelijk uit te mogen voeren. Verwacht wordt dat in maart 2018 de eerste maatregelen uitgevoerd kunnen worden. 

Kortom: er zijn grote stappen gezet naar de optimalisering van verschillende sportviswateren in dorps- en stadskernen die onder druk staan!


Gerelateerde berichten
Facebook reacties