Update * Wijziging bij beroepsvissers in Friesland*

0 516
20 aug

Vorige week is door Sportvisserij Fryslan gecommuniceerd via Facebook en onze website over wijzigingen binnen de beroepsvisserij in het gebruik van viswateren. Dit betekent onder meer dat in het gebied van de Grote Wielen nu een andere beroepsvisser vist. De effecten zien we sinds korte tijd vooral in Leeuwarden. In het Ouddeel, de Murk en Grote Wielen zijn een aantal fuikopstellingen geplaatst.

De beroepsvisser die aldaar nu het recht heeft om te vissen op aal heeft aangegeven -anders dan zijn voorganger- op die wateren fuikopstellingen te plaatsen. De vorige beroepsvisser die aldaar rechten had maakte hiervan geen gebruik. Vanuit Sportvisserij Fryslân zien we dat dit gebied belangrijk viswater is vooral voor karper- en snoekbaarsvissers en dat er veel ongenoegen bestaat dat een beroepsvisser zijn fuiken hier opstelt. De Friese Bond van Binnenvissers heeft sinds jaren Visrechten in dat gebied en maakt hier volkomen legaal gebruik van. Vanuit Sportvisserij Fryslân vinden we echter dat we goede afspraken moeten maken in het gebruik van Visrechten in dit kwetsbare Natura 2000 gebied. Daarom zullen we vanuit Sportvisserij Fryslân alles in het werk stellen om op korte termijn afspraken met de beroepsvisser te maken. Deze afspraken zullen in ieder geval moeten inhouden dat er sprake zal zijn van minimale plaatsing van fuiken in dat gebied. De beroepsvisser heeft aangegeven met ons in gesprek te gaan en ook de intentie te hebben te komen tot een goede oplossing, waarin ook de belangen van de sportvissers geborgd zijn. Vanuit Sportvisserij Fryslân willen we alle sportvissers dringend verzoeken de (Vis-)rechten van de beroepsvisser te respecteren en de fuikopstellingen met rust te laten. Als sportvissers, ingegeven door hun emoties, fuiken vernielen verliezen we als Sportvisserij aan maatschappelijke loyaliteit. Dan hebben we een groter probleem! Zodra er afspraken zijn gemaakt zal direct worden gecommuniceerd over de gemaakte afspraken via Facebook en onze website. De beroepsvisser heeft in dit gebied in het kader van gesplitste Visrechten rechten om op aal te vissen (volgens quotum) en mag beperkt snoekbaars behouden volgens een afgesproken bijvangstenregeling (ook volgens quotum en uiteraard vanaf minimummaat en terugzetverplichting boven 70 cm). Daarnaast is de beroepsvisser verplicht stopgrids in de opening van de fuiken te plaatsen (dit in het kader van verplichting Provincie Fryslân in verband met de otters in dit gebied). 


De zorgen van sportvissers bestaan er ook regelmatig uit dat de informatievoorziening vanuit Sportvisserij Fryslân als onvoldoende wordt ervaren. Zoals bij jullie wellicht bekend communiceert Sportvisserij Fryslân vooral met de bestuurders van HSV-en en de HSV-en organiseren Ledenvergaderingen voor aangesloten sportvissers. Naast deze wijze van communicatie is onlangs in het bestuur de optie besproken om in ieder geval vanuit Sportvisserij Fryslân informatieavonden te beleggen voor sportvissers! Dit punt moet nog worden uitgewerkt, maar daaraan zal aandacht worden besteed. We kunnen dan in dialoog met sportvissers relevante informatie geven en vragen van sportvissers beantwoorden. Daarnaast zijn we bereid om de belangrijkste vragen van sportvissers te beantwoorden en daarvan een “ lijst met veelgestelde vragen en antwoorden” te publiceren. Sportvissers kunnen naar het volgende e-mail adres hun vragen kwijt: info@visseninfriesland.nl
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.