KRW visstandbemonstering

0 615
24 aug

Op maandag 20 augustus is Wetterskip Fryslân gestart met de opname van de visstand in een groot aantal wateren in de provincie Fryslân. Tijdens deze visstandbemonsteringen wordt er gekeken naar de aantallen, de soorten, het gewicht en de conditie van de vispopulatie. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de ecologische toestand van het oppervlaktewater.

Iedere drie jaar laat Wetterskip Fryslân de visstand onderzoeken. Het onderzoek is een onderdeel van de kaderrichtlijn water (KRW) en zal worden uitgevoerd door adviesbureau ATKB. Dit jaar worden er 15 wateren onderzocht waaronder het Tjeukemeer, de Terkaplesterpoelen en de Tjonger bovenloop.

Met behulp van de waarnemingen tijdens dit onderzoek kunnen er conclusies getrokken worden over de ontwikkelingen in de visstand.
Dit onderzoek is een belangrijk onderdeel voor de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit is een Europese richtlijn voor verbetering van de kwaliteit van de oppervlaktewateren. Met het onderzoek monitort Wetterskip Fryslân de effecten van de maatregelen. Het monitoringsprogramma gebeurt in goed overleg met Sportvisserij Fryslân en afgevaardigden van de sportvisserij zijn ook uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de daadwerkelijke visserij. Alle gevangen vis wordt tijdens het onderzoek gemeten en gewogen. Daarnaast wordt ook naar de gezondheid van de vissen gekeken. Hierna wordt alle vis weer zo snel mogelijk teruggezet in het water. 

                                              

De watertemperatuur ten tijde van de visstand bemonsteringen is van belang voor de conditie van vissen. Omdat het deze zomer bijzonder warm is geweest, is de watertemperatuur en het zuurstofgehalte van het water door Wetterskip Fryslân nauwlettend in de gaten gehouden. Medio augustus was het oppervlaktewater weer voldoende afgekoeld tot normale waarden voor de tijd van het jaar. In goed overleg tussen Sportvisserij Fryslân en Wetterskip Fryslân is besloten om het visstand onderzoek op 20 augustus te starten. De onderzoeken zullen overdag maar ook in de nacht plaatsvinden, dit is afhankelijk van de bemonsteringsmethode en de grote van het water. 

Voor een volledig overzicht waar de bemonstering plaatsvindt klikt u hier.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.