Visrechten & infoavond

0 2912
01 okt

In Leeuwarden en omstreken is onder een aantal sportvissers grote ongerustheid ontstaan doordat de beroepsvisser die in het gebied van de Grote Wielen, de Murk en het Ouddeel thans de Visrechten heeft een aanzienlijke hoeveelheid fuiken heeft geplaatst.

Uiteraard begrijpen HSV Leeuwarden en Sportvisserij Fryslân de teleurstellingen van de sportvissers, nu er de laatste jaren nooit fuiken in dit gebied zijn geplaatst. Overigens neemt dat niet weg dat de beroepsvisser die nu de Visrechten in dit gebied heeft volkomen legaal zijn fuiken plaatst. Hij heeft de Visrechten om in dit gebied paling te vangen, alsmede de wolhandkrab. Daarnaast heeft hij vanuit de sportvisserij het recht gekregen om een beperkte hoeveelheid meegevangen snoekbaars in de fuiken te behouden (uiteraard vanaf de minimummaat vanaf 42 cm. tot 70 cm).

Huurovereenkomst

Evenals HSV Leeuwarden een huurovereenkomst heeft gesloten met de gem. Leeuwarden om sportvissers in staat te stellen te vissen op schubvis, heeft de Friese Bond van Binnenvissers een huurovereenkomst afgesloten met de gem. Leeuwarden dat een beroepsvisser daar kan vissen op aal en wolhandkrab. Het is goed te weten voor sportvissers dat de beroepsvisser in dit gebied vanuit de Provincie Fryslân de verplichting opgelegd heeft gekregen in al zijn fuiken ‘stopgrids’ te plaatsen. Dit om verdrinking van otters in de fuiken te voorkomen.

Rekening houden met elkaar

Vanuit HSV Leeuwarden en Sportvisserij Fryslân hebben we een gesprek met beroepsvisser Ale de Jager gevoerd en met hem mogelijkheden besproken om vaste afspraken te maken omtrent de visserij. Immers is hier sprake van een prachtig gebied voor de sportvisserij. Ale de Jager heeft aangegeven dat hij uiteraard zijn Visrechten in dit gebied wil benutten, maar daarnaast ook bereid te zijn rekening te houden met belangen van sportvissers.

Afspraken

Visserij door beroepsvisser De Jager in gebied Grote Wielen, Houtwielen, de Murk en het Ouddeel:
  • Maximaal worden 2 vaste fuikopstellingen geplaatst in De Wielhals en 1 vaste fuikopstelling op de Grote Wielen (deze laatste direct tegenover restaurant de Grote Wielen). 
  • Fuiken worden jaarlijks omstreeks half augustus van ieder seizoen geplaatst tot eind van het seizoen en kennen een vaste plaats. 
  • Als De Jager voornemens is de fuiken te verplaatsen in De Wielhals en de Grote Wielen zal hij vroegtijdig sportvisserij Fryslan informeren, zodat tijdige communicatie richting sportvissers kan plaatsvinden. 
  • We hebben nadrukkelijk afgesproken dat in het totale gebied van Grote Wielen en Houtwielen niet meer fuiken worden geplaatst dan hiervoor aangegeven. 
  • Door de beroepsvisser is aangegeven dat hij maximaal 8 vaste fuikopstellingen plaatst in het Ouddeel en een 4-tal vaste fuikopstellingen in De Murk. 
  • In het voorjaar zal De Jager elektrovissen op aal in dit volledige gebied. 
  • Beroepsvisser De Jager is bereid een presentatie aan sportvissers te geven over de wijze waarop hij vist en ook op welke manier hij omgaat met meegevangen schubvis. 

Deze bijeenkomst, die toegankelijk is voor geïnteresseerde sportvissers, zal worden gehouden op 

woensdag 24 oktober
aanvang 19.30 uur

 MFC Markant 

Glinswei 4
(parkeerplaats Maximaschool)

8939 CB
Leeuwarden


Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.