Drie aanhoudingen bij omvangrijk visstroperijonderzoek Gemeente Waadhoeke

0 1673
20 nov

Samenwerkende opsporingsambtenaren van de Politie, Sportvisserij Fryslân en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit hebben na een kort maar intensief onderzoek op 06 november 2018, in Berlikum(Berltsum) drie verdachten aangehouden op verdenking van het plegen van visstroperij.Een vierde verdachte werd een dag later uitgenodigd voor het afleggen van een verklaring aan het politiebureau.
Het drietal aangehouden verdachten, bestaande uit twee mannen en een vrouw allen woonachtig in de gemeente Waadhoeke, wordt er van verdacht dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan het illegaal vissen op Wolhandkrabben.
De krabben werden m.b.v speciale netten door de verdachten in een omvangrijk deel van noordwest Friesland gevangen. De verdachten maakten daarbij gebruik van zowel voer- als vaartuigen. De gebruikte netten waren afkomstig uit het buitenland en mogen niet in Nederland gebruikt worden om mee te vissen.
De gevangen krabben werden door de verdachten verhandeld aan derden.

Bij de 54 jarige hoofdverdachte werden naast een grote hoeveelheid netten en fuiken ook vier (jacht)vuurwapens en een zeer omvangrijke eierverzameling in beslag genomen bestaande uit meer dan 650 (verdachte) eieren.
De verdachte was niet in het bezit van een jachtakte en mocht derhalve niet over de wapens met bijbehorende munitie beschikken. Ook de verzameling eieren mocht niet gehouden worden door de verdachte. Veel van de aangetroffen eieren zijn afkomstig van beschermde diersoorten.
Drie verdachten kunnen in ieder geval een proces verbaal tegemoet zien voor art 21 van de Visserijwet. Dit artikel is als misdrijf strafbaar gesteld in de Wet op de Economische delicten en kan worden bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaren, een taakstraf en/of een boete van maximaal 83.000 euro. Tegen de hoofdverdachte, die ook in 2015 werd aangehouden voor een soortgelijk feit, zal tevens proces verbaal worden opgemaakt voor verboden wapenbezit en het bezit van producten afkomstig van beschermde diersoorten. De door verdachten gebruikte netten en boot zijn tevens inbeslaggenomen.

Het visrecht op de krabbensoort behoort toe aan de daartoe schriftelijk aangewezen rechthebbende. Voor Friesland zijn dat de leden van de Friese Bond voor Binnenvissers.
Naast Wolhandkrabben, namen de verdachten ook palingen mee als deze achterbleven in de uitstaande krabbennetten. Ook de gevangen palingen werden door de verdachten meegenomen en overgedragen aan derden onder wie de 4e verdachte welke werd ontboden voor het afleggen van een verklaring.

Het onderzoek stond onder regie van een milieuagent van het basisteam Noordwest Friesland en onder formele leiding van een Officier van Justitie van het Functioneel parket te Zwolle. Alleen door intensief samen te werken met de overige opsporingsambtenaren van Sportvisserij Fryslân, NvWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit)en het regionale milieuteam van de politie was het mogelijk om adequaat onderzoek te plegen naar de inmiddels weer heengezonden verdachten. Zonder de mogelijkheid om ad-hoc een dergelijk samenwerkingsverband op te zetten, is het in de praktijk nagenoeg onmogelijk om tegen dit type verdachten op te kunnen treden.

De totale inbeslagname betrof:
28 speciale krabbenvallen/netten
1 boot (5 meter)
4 vuurwapens bestemd voor de jacht met munitie
1 mobiele telefoon
25 Vis/Aalfuiken
800 meter staande netten (8 stuks)
1 kist met zogenaamde aaldobbers
4 Waad/duikpakken
3 (vis)bewaartonnen
Diverse weegapparatuur
650 eieren
180 euro contanten en
een groot aantal losse netten en toebehoren welke gebruikt werden door de verdachten om de ‘visserij’ mogelijk te kunnen maken.

Op de foto’s staat slechts een klein deel van de totale hoeveelheid inbeslaggenomen goederen. 


Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.