Visstand in Fryslân

0 1271
12 jul

Vandaag staat een zeer leesbaar artikel in de Leeuwarder Courant met de kop: ‘Snoek brengt balans terug in de visstand’.

Hierin schetst Jan Roelsma van Wetterskip Fryslân een beeld van de huidige visstand in Fryslân naar aanleiding van het Monitoringsproject dat eind 2018 heeft plaats gevonden in een 15-tal wateren in Fryslan. Het rapport "KRW Visstandonderzoek Friesland 2018 " kunt u hier downloaden.
Met name de helderheid van het water en de aanwezigheid van de snoek wordt als oorzaak gegeven voor de goede visstand.
Daarentegen wordt de grote aanwezigheid van brasem als negatief punt naar voren gebracht, omdat deze door het “voortdurend wroeten in de waterbodem het water troebel houdt”. In het artikel in de LC wordt zelfs gesteld dat er mogelijk "drastische stappen worden gezet, zoals het systematisch wegvissen van brasem".

Deze rigoureuze maatregel wordt nadrukkelijk afgewezen door Sportvisserij Fryslân en de Visstand Beheer Commissie Friese Boezem.
De VBC is het overlegorgaan in Fryslân waarin o.a. de beroepsvisserij, de sportvisserij, Wetterskip Fryslân, de Provincie Fryslân en terreinbeheerders zijn vertegenwoordigd en is daarmee een erkende autoriteit op het gebied van de visstand.

U kunt het artikel in de LC vinden op pagina 28 en op de website van de LC.

Ook op de website van Wetterskip Fryslân kunt u e.e.a. teruglezen. 

Onderwater fotos: Janny Bosman

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.