Vissen voor Verbinding

0 201
20 apr

Sportvisserij Fryslân is één van de negen partijen die werken aan het project Vissen voor Verbinding. Een project die staat voor een betere verbinding tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren. Binnen dit project staat de terugkeer van de zeeforel centraal, maar ook andere vissoorten profiteren hier van, zoals de paling, winde en stekelbaars. Tegelijkertijd versterkt het project de aantrekkelijkheid van het Lauwersmeer voor de sportvisserij en daarmee de regionale economie.
Verbeteren sportvisserij infrastructuur
Als trekker van het deelproject ‘verbeteren sportvisserij infrastructuur’ houdt Sportvisserij Fryslân haar voornamelijk bezig met de sportvisserijmogelijkheden rondom het Lauwersmeer. Vanwege de Natura2000 stempel die het Lauwersmeer bezit, is het maar op een beperkt aantal locaties mogelijk om het Lauwersmeer vanaf de oever te bevissen. Om er voor te zorgen dat er optimaal gebruik van deze plaatsen gemaakt kan worden, worden er sportvisserijvoorzieningen aangelegd. Naast het aanleggen van de vissteigers en visplaatsen worden er in het gebied fraaie informatieborden geplaatst en tevens wordt er met de watereigenaren gesproken over het verbreden van de voorwaarden waaronder gevist mag worden.
 
Visplaatsen
In overleg met lokale sportvissers, buurfederatie Sportvisserij Groningen Drenthe en Sportvisserij Nederland zijn wensen verwerkt in een voorstel, die vervolgens besproken is met Staatsbosbeheer. Deze natuurorganisatie is grondeigenaar van de locaties waar de visplaatsen aangelegd zullen worden en tevens partner binnen het project. Nadat Staatbosbeheer aan heeft gegeven dat de beoogde projectlocaties ‘akkoord’ zijn is er een quickscan uitgevoerd om uit te sluiten dat de aanleg van de vissteiger negatieve invloed op de natuur heeft. Naar aanleiding van een positieve uitkomst van deze quickscan wordt de vergunningaanvraag voorbereid: namelijk moeten ook Provincie Fryslân, Provincie Groningen, Gemeente Noardeast-Fryslân, Gemeente Het Hogeland en Waterschap Noorderzijlvest toestemming of een vergunning verlenen voor het aanleggen van de visplaatsen. Mochten er zich onverhoopt geen situaties voordoen die de vergunningaanvragen vertragen, is het streven om in de nazomer de voorzieningen te realiseren.
De projectlocaties liggen ter hoogte van Suyderoogh, aan het Zoutkamperril, in de Vlinderbalg en langs het Dokkumer Diep te Dokkumer Nieuwe Zijlen.


Onlangs is de vissteiger bij gemaal Robbengat verbeterd

Informatievoorzieningen
Om de bezoekers van het Lauwersmeergebied in het veld te informeren over deze prachtige sportvislocaties, en tevens om hen wegwijs te maken richting de sportvisplaatsen, zijn er informatieborden geplaatst. Zogenaamde ‘recreatieve strokenborden’ wijzen de weg naar de in het verleden aangelegde visplaatsen. Hiermee kunnen voornamelijk nieuwe bezoekers van het Lauwersmeergebied gemakkelijk een geschikte visplaats vinden. Bij de huidige visplaatsen zijn onlangs fraaie informatieborden geplaatst met daarop informatie over de sportvisserij, hengelsportwinkeliers, voorwaarden, voorkomende vissoorten en het project Vissen voor Verbinding.


Eén van de reeds geplaatste informatieborden
 
Voorwaarden
Sportvisserij Fryslân huurt samen met Sportvisserij Groningen Drenthe het schubvis-visrecht in het Lauwersmeer. In eerste instantie mocht het in het Lauwersmeer met maximaal twee hengels gevist worden. Binnen het project heeft er overleg plaats gevonden met de watereigenaar en is er overeenstemming bereikt met als resultaat een derdehengeltoestemming in het Lauwersmeer. Dat betekent dat er nu, mits je in bezit bent van een geldige hologramsticker op je VISpas. Tevens heeft Staatsbosbeheer toestemming gegeven om vanaf een oever te sportvissen waar dat eerder niet toegestaan was. Momenteel vindt er overleg plaats om het nachtvissen op bepaalde locaties toe te staan.
 
Het Lauwersmeergebied wordt qua sportvisserijmogelijkheden en informatievoorzieningen op deze manier erg verbeterd waardoor niet alleen de lokale sportvisser nog meer kan genieten van dit prachtige gebied, maar ook de toerist die graag een hengeltje uitwerpt. Klik hier voor meer informatie over het Vissen voor Verbinding project.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.