Vissterfte

0 323
09 jun

Momenteel worden er in de gehele provincie dode vissen aangetroffen, zoals onder anderen in de Tjonger en in de omgeving van Jubbega, Makkinga, Tzum, Beltsum en Schalsum.

Ook Wetterskip Fryslân wijdt dit aan de hevige neerslag enkele dagen terug. Hierdoor ontstaat er, met name ook door overstorten van het riool, een korte periode zuurstofgebrek in het water en dit veroorzaakt de nodige dode vis. Wetterskip Fryslân geeft aan dat zij momenteel extra water doorstromen in de gehele Provincie en het Groninger Westerkwartier om hiermee het probleem te ondervangen.

Vissterfte of flauwe vis? Meld het direct!

Neemt u naar lucht happende, of dode vissen waar binnen de provincie Fryslân? Dan kunt u de volgende actie ondernemen:
U belt met het milieu-alarmnummer: 058- 212 24  22.
Door de medewerker van het milieu-alarmnummer wordt u gevraagd naar de exacte locatie, een schatting van het aantal flauwe/dode vissen dat u heeft gezien en indien bekend om welke vissoort(en) het gaat.
Indien wenselijk worden uw gegevens gevraagd om uw melding te kunnen terugkoppelen. 
Tijdig een melding hiervan doen vergroot de kans dat er maatregelen getroffen kunnen worden die de schade kunnen beperken.

Ziet u grotere aantallen dode, of naar lucht happende vis: meld dit dan op het

milieualarmnummer: 058- 212 24 22

Een vissterfte gaat vaak niet onopgemerkt voorbij.

De aanblik van dode en in doodstrijd verkerende vissen veroorzaakt niet alleen commotie, maar roept altijd weer vragen op.
Maar wat is nu precies vissterfte? Wat zijn de belangrijkste oorzaken? Zijn er noodmaatregelen die getroffen kunnen worden en zo ja welke? Hoe kunnen we preventief optreden tegen vissterfte? En welke partijen en beheerpartners zijn bij vissterfte betrokken?
Voor meer info hierover kijkt u op de service pagina van Sportvisserij Nederland waar je onder anderen de volgende pdfs kunt downloaden:
  • Vissen en zuurstof

  • Zomersterfte

  • Zomer, zuurstof en vissterfte

  • Vissterfte
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.