De VBC in de Steateseal

0 340
20 okt

“Een VBC is een overlegorgaan waar sport- en beroepsvisserij en terrein- en natuurbeheerders samen werken aan een gezonde visstand en duurzame visserij. In het geval van de VBC Friese Boezem zijn de volgende partijen erbij betrokken: Sportvisserij Fryslân, Friese Bond van Binnenvissers, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten”, aldus voorzitter Eelke Boersma. “Het werkgebied van de Friese VBC omvat de Friese boezem en het gebied van de Sud IE bij Dokkum, met uitzondering van het Friese deel van het Lauwersmeer.”

Dit is een gedeelte uit het interview dat verschijnt in de komende regio editie Fryslân van ‘Het Visblad/Fisk&Wetter’ dat eind november verschijnt.
Ondertussen is de VBC druk bezig met het realiseren van het Visplan 2022 en vergadert men regelmatig over een breed scala van onderwerpen mbt het visstandbeheer in Fryslân. 
Afgelopen maandag werd er vergaderd in de jubilerende (125 jaar bestaan) ‘Steateseal’ in het Provinsjehûs te Leeuwarden. 
Hierbij werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een fraai ‘statieportret’ te maken van de VBC Friese Boezem:

Op de foto in de Steateseal.
Voor vlnr: Theo Soeten (Provinsje Frl) Eelke Boersma (foarsitter), Jan Roelsma (Wetterskip Frl).
Achter vlnr: Pyt Achenbach (sekretaris/Sportvisserij Frl), Rick vd Sluis (Sportvisserij Frl), Jon Visser (Bûn Fryske Beropsfiskers), Jappie Spijkstra (Bûn Fryske Beropsfiskers), Frank Leereveld (terrein Beheerders Organisaties Fryslân).


Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.