VBC & Anti stroperij beleid

0 553
13 apr

Op verzoek van de Visstand Beheer Commissie Friese Boezem (VBC) was er vanmiddag, dd 13 april, een ontmoeting op het ‘provinsjehûs’ met gedeputeerde Klaas Fokkinga van de Provincie Fryslân.

Centraal in het gesprek stond de visstroperij en dan met name het gebrek aan controle hierop. 
Voorzitter van de VBC, Eelke Boersma, pleitte vooral voor meer samenwerking tussen de controlerende instantie en de mogelijke prominent rol die de FUMO hierin kan spelen. 

FUMO staat voor 'Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing/Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving'. 
In 2014 hebben Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân en de Friese gemeenten deze gezamenlijke organisatie voor milieuvergunningverlening, toezicht en handhaving opgericht. Het kantoor van de FUMO staat in Grou.

Gedeputeerde Fokkinga had een zeer geïnteresseerd en luisterend oor voor de materie en knikte regelmatig instemmend en onderkende het probleem van de stroperij. 
Naast de ‘broodroof’ die de stroperij oplevert voor de beroepsvisserij is de illegale onttrekking van vis ook zeer negatief voor de sportvisprovincie Fryslân.
Alle betrokken partijen zijn er dan ook van overtuigd dat er nieuwe energie moet worden gestoken in het voorkomen en bestraffen van deze illegale bezigheid. Het is nu zaak om hierover goede afspraken te maken.

Na afloop van het vruchtbare gesprek overhandigde Eelke Boersma de ‘Fryske Fisk Atlas’ en de regio-editie van 'Het Visblad' met daarin het uitgebreide artikel over de VBC. 
Hierop reageerde dhr. Fokkinga: “Mar dat ha ik al lêzen, want 'Het Visblad' krij ik ek thús”.Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.