Visstand onderzoek

0 1069
25 jul

Eind juli begint Wetterskip Fryslân met het jaarlijkse onderzoek naar de visstand.

Dit jaar worden tot half augustus zo'n 6 wateren onderzocht, te weten Slotermeer, Bergumermeer, Botmar, Nannewijd en de Tjonger boven & middenloop.
Het Wetterskip kijkt naar aantallen, soorten, het gewicht en de gezondheid van de vissen. Hierna wordt alle vis weer zo snel mogelijk teruggezet in het water. Daarnaast onderzoekt het de waterkwaliteit, waterplanten, algen en kleinere waterdieren. Het onderzoek geeft Wetterskip inzicht in de waterkwaliteit. Hiermee kan de kwaliteit van het Friese water nog verder verbeteren.
Met behulp van de waarnemingen tijdens dit onderzoek kunnen er conclusies getrokken worden over de ontwikkelingen in de visstand.
Onderstaand ziet u een overzicht waar de bemonstering plaatsvindt.
De bemonstering wordt uitgevoerd met de stortkuil, wonderkuil en met behulp van elektroapparatuur en vindt zowel overdag als ’s nachts plaats.

Planning visstandonderzoek 2022

            Datum    vismethode             dagdeel                 water
 • 25-jul       stortkuil                     nacht                     Slotermeer
 • 26-jul       stortkuil                     nacht                     Slotermeer
 • 27-jul       stortkuil                     nacht                     Bergumermeer
 • 28-jul       stortkuil                     nacht                     Bergumermeer
 • 01-aug     elektro/wonderkuil    avond/nacht          Botmar
 • 02-aug     wonderkuil                nacht                     Nannewijd
 • 03-aug     elektro                      dag                        Nannewijd en Slotermeer
 • 04-aug     elektro (en zegen)    dag                        Botmar (zuid) en Bergumermeer
 • 08-aug     zegen+elektro          dag                        Tjonger middenloop
 • 09-aug     zegen+elektro          dag                        Tjonger middenloop
 • 10-aug     elektro                      dag                        Tjonger bovenloop
 • 11-aug     elektro                      dag                        Tjonger bovenloop

Daarnaast vindt er de komende tijd (sept t/m dec 2022) ook enkele visonderzoeken plaats in het Sud Ie gebied. 
In Vispassage de Kolk, Vispassage Tibsterryd, Gebied Kolken Noord, Gebied Aenjumerkolken en Vispassage Oostmahorn.
Hierbij worden veelal gewone fuiken geplaatst.

Schietfuiken

In dit kader maken we u er ook op attent dat de Friese beroepsvissers hebben aangegeven de komende tijd op kleine schaal weer enkele schietfuiken in te zetten. Het betreft hier veelal lange stroken netten/fuiken die kortstondig op verschillende plekken kunnen worden geplaatst. Het is een geoorloofde wijze van vissen die enige jaren niet door de beroepsvissers is ingezet.
Echter om gerichter en doelmatiger te kunnen vissen kunnen schietfuiken efficiënter zijn.
Een en ander is in goed overleg met de Visstand Beheer Commissie en Sportvisserij Fryslân afgestemd.

Mocht u echter toch twijfels hebben over mogelijk geplaatste netten, dan kunt u dit melden bij Sportvisserij Fryslân: 0566 624455 en/of  info@visseninfriesland.nl  of bij het Meldpunt Stroperij .

Fuik opstelling van Friese Beroepsvisser in de buurt van GrouGerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.