Visstandbemonstering

0 1130
17 aug

Wetterskip Fryslân start de komende week met de opname van de visstand in een groot aantal wateren in de provincie. Het gaat om de aantallen, de soorten, het gewicht en de conditie van de vispopulatie. Doel van het onderzoek is het vaststellen van de ecologische toestand van het oppervlaktewater.

Wetterskip Fryslân laat de visstand elke drie jaar onderzoeken. Dit jaar worden 16 wateren onderzocht waaronder de Schoterlandse compagnonsvaart, De Deelen, het Nannewijd en een groot aantal boezemmeren in het zuidwesten van de provincie zoals het Slotermeer en Heegermeer/Fluesen. Met behulp van lange reeksen waarnemingen kunnen conclusies getrokken worden over de ontwikkelingen in de visstand. Het waterschap doet daarnaast onderzoek naar de chemische kwaliteit, de waterplanten, de algen en kleinere waterdieren. Al deze metingen geven inzicht in de ecologische toestand van het oppervlaktewater.

Verbetering waterkwaliteit

Wetterskip Fryslân gebruikt de gegevens onder meer voor de Kaderrichtlijn Water. Dit is
een Europese richtlijn voor verbetering van de kwaliteit van de oppervlaktewateren. Om
de kwaliteit van het water te verbeteren legt het waterschap onder meer natuurvriendelijke
oevers aan langs meren, kanalen en vaarten en wordt geïnvesteerd in het verder
verbeteren van de afvalwaterzuivering. Ook worden diverse stuwen, sluizen en gemalen
aangepast ter bevordering van vismigratie. Hiermee wil het waterschap de leefgebieden
van vissoorten vergroten. Met het onderzoekt monitort het waterschap de effecten van de
maatregelen. 

Bij het onderzoek worden de Friese beroepsvissers en twee ecologische adviesbureaus
Ingeschakeld. Het monitoringsprogramma gebeurt in goed overleg met Sportvisserij Fryslân en afgevaardigden van de sportvisserij zijn ook uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de daadwerkelijke visserij. Alle gevangen vis wordt tijdens het onderzoek gemeten en gewogen. Daarnaast wordt ook naar de gezondheid van de vissen gekeken.
Hierna wordt alle vis weer zo snel mogelijk teruggezet in het water.

Voor een volledig overzicht waar de bemonstering plaatsvindt klikt u hier.


 

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.