Winterrustgebieden

0 1550
02 nov


Winterrustgebieden in Fryslân zijn van 1 oktober tot 1 april gemarkeerd met gele boeien. Vogels kunnen er in alle rust overwinteren. Voor watersporters geeft het aan waar ze in deze periode niet in mogen varen.

De winterrustgebieden liggen in een gedeelte van de Snitser Mar, Wite Brekken en Swarte Brekken, Aldegeaster Brekken, Fluezen en de Alde Feanen. De boeien markeren van 1 oktober tot 1 april de rustgebieden. Het is een vrijwillige code, waarmee watersporters gevraagd wordt de gebieden niet in te varen. De rustgebieden liggen vooral langs de ondiepe randen van de meren en nooit in vaargeulen.
De Friese wateren zijn van internationale waarde, vanwege de bijzondere vogels die hier overwinteren. Het gaat om vogelsoorten die beschermd worden vanuit de Europese vogelrichtlijn. In de Friese meren gaat het om watervogels. Om onder andere de slobeend en de wintertaling in dit gebied te houden is winterrust van belang.

Smienten het meest geteld

Van september tot en met april worden maandelijks alle watervogels geteld in vastgelegde telgebieden. Het afgelopen winterseizoen werden smienten het meest geteld. In de winterrustgebieden waren er ruim 30.000 aanwezig. Ook andere watervogels werden veel geteld, zoals wintertaling (2500) en wilde eend (2300). In totaal ging het om 32 soorten watervogels die van de winterrustgebieden gebruik maakten.

Rustgebieden in Marrekrite app

De winterrustgebieden zijn opgenomen in de Marrekrite app. Watersporters krijgen – na het downloaden van de app - een melding als ze een rustgebied naderen. Daarnaast is het van 1 oktober tot 1 april mogelijk om door te geven wat er te zien is. De app is één van de middelen om te kunnen inventariseren of er boten en/of vogels in de rustgebieden zijn.

Meer informatie op www.fryslan.frl/winterrust


Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.